Energetska sanacija na sedam javnih objekata u AP Vojvodini

Na sedam javnih objekata na teritoriji AP Vojvodine, ukupne površine 11.500 kvadratnih metara, počeli su radovi na energetskoj sanaciji, za koje je obezbeđen novac iz pokrajinskog budžeta. Time je počela realizacija velikog projekta sprovođenja mera energetske efikasnosti u javnim zgradama na teritoriji AP Vojvodine, koji će u narednoj godini obuhvatiti još 60 objekata.Pokrajinska vlada je

U Subotici zaokružen proces primarne separacije

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine zaključio je sa Gradom Suboticom i opštinama Bačka Topola, Senta, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac ugovore o davanju na korišćenje opreme za sakupljanje i reciklažu otpada – kanti i kontejnera za komunalni otpad. Ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava potpisao je pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu

Lokalne zajednice – temelj cirkularne ekonomije

Cirkularna ekonomija predstavlja regenerativni ekonomski sistem u okviru kojeg se proizvodni resursi, otpad, emisija otpada i energetski odliv bitno umanjuju usporavanjem, zaokruživanjem i produžavanjem energetskih i materijalnih ciklusa (životnih krugova) u proizvodnji. Kako ističe prof. dr Sunčica Vještica, to se ostvaruje pre svega osmišljavanjem i stvaranjem proizvoda na takav način da im se maksimalno produži

Zelena ekonomija je globalni imperativ današnjice

Šta sve može da učini država, a šta lokalna samouprava, kako bi se i kod nas usvojili principi zelene ekonomije? Ovo pitanje postavili smo pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanji Ercegu. Sa njim smo takođe razgovarali i o primarnoj selekciji otpada, ali i reciklaži, kao glavnim stavkama prelaska na zelenu ekonomiju. –

Nordijska iskustva u cirkularnoj ekonomiji

Ambasade Danske, Finske Norveške i Švedske uz podršku Nordijskog saveta ministara počele su projekat ”Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji – nordijska iskustva”. Projekat je predstavljen tokom prijema u bašti rezidencije ambasadora Norveške Nj.E. Jerna Jelste. Namera ambasada nordijskih zemalja je da podrže Srbiju u nastavku sprovođenja principa cirkularne ekonomije, da podele iskustva svojih zemalja i

Gasna elektrana jedno od rešenja posle zatvaranja TE Pljevlja

Crna Gora razmatra opcije za zamenu termoelektrane Pljevlja kada bude prestala sa radom, a jedno od rešenja je i gradnja elektrane na prirodni gas u blizini Bara. – Ne treba gajiti iluziju i širiti lažne nade da će dugo još nakon 2030. godine biti isplativo proizvoditi električnu energiju u termoelektranama, zato je potrebno što prije

Ekonomija – i „zelena” i inkluzivna?

Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (United Nations Environment Programme – UNEP) sada već daleke 2008. godine pokrenule su Inicijativu za zelenu ekonomiju (Green Economy Initiative – GEI). Ona se sastojala od globalnih istraživanja i pomoći državama, podstičući kreatore politike da podrže investicije u životnu sredinu, a sve u kontekstu održivog razvoja. Zahvaljujući ovoj inicijativi,

Potrebna nam je globalna solidarnost

Svake godine se sastaje Politički forum na visokom nivou o održivom razvoju kako bi unapredio agendu Ujedinjenih nacija o održivom razvoju. Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) vodi diskusiju o hitnim pitanjima životne sredine kroz pet pratećih događaja. Ovogodišnji program foruma za 2020. godinu u potpunosti je posvećen posledicama pandemija covid-19. Sporedni događaj koji

„Zeleni” zaokret – nada za posrnule privrede

Još jednom, ekonomisti koriste reč „bez presedana” da bi opisali učinak pandemije koronavirusa COVID-19, a Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) izveštava da su ekonomije zemalja članica doživele pad za rekordnih deset odsto u drugom tromesečju 2020. Govoreći o toj sumornoj statistici, glavni sekretar OECD-a Angel Gurría, istakao je u najnovijem web-sastanku Svetskog ekonomskog

Paris-Texas via California

Da li znate da će se 4. novembra, dan nakon predsedničkih izbora, SAD i formalno povući iz Pariskog sporazuma o klimatskim promenama? Ovaj porazum potpisan je na 21. zasedanju Konferencije stranaka (COP 21) Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC) u Parizu 2015. godine. Osnovni cilj sporazuma jeste ograničavanje globalnog zagrevanja na temperature „znatno

Strategije primene zelene ekonomije u modularnoj gradnji

Značaj cirkularne/kružne ekonomije (CE) sve se više prepoznaje među istraživačima i stručnjacima u industriji, društvu i akademskim krugovima. Pojmovi CE-a o smanjenju, ponovnoj upotrebi i mogućnosti reciklaže materijala i komponenti već su uspešno primenjeni na brojne proizvode, od elektronske robe do odeće, ali u manjoj meri i na građevinarstvo i građevinske delove. Primena principa cirkularne

Konzumerizam generiše ambalažni otpad

Ustavom Republike Srbije imamo zagarantovano pravo na zdravu životnu sredinu („Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine. Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu”, član 74. Ustav Republike Srbije „Sl.

Program i platforma za cirkularnu ekonomiju

Cirkularna ekonomija je sve prisutnija tema i u našoj zemlji, kako zbog realnih potreba za održivim razvojem, tako i zbog primene svih standarda koje podrazumeva Poglavlje 27 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Cirkularna ekonomija predstavlja novi poslovni model koji predviđa maksimalnu optimizaciju privrednih procesa, uz ponovno iskorišćenje raspoloživih sirovinskih i energetskih resursa iz