Zgrade mogu da produkuju manje CO2

U sklopu svojih strateških napora da značaj problema klimatskih promena što više približi javnosti UNEKOOP je u partnerstvu sa Mrežom za ruralni razvoj Srbije, Fakultetom za primenjenu ekologiju „FUTURA” i Udruženjem cementne industrije Srbije (CIS) organizovao okrugli sto „Zelena gradnja kao šansa za dekarbonizaciju sektora građevine”. Neposredni povod za izbor ove teme leži u činjenicama

BOR za zelenu ekonomiju

Seminar o zelenoj ekonomiji „B-O-R – Bolje Oranizovani Resursi za zelenu ekonomiju” održan je 5. i 6. oktobra u Boru, u organizaciji Društva mladih istraživača. Seminar je bio namenjen članovima konzorcijuma „Zelena lista”, koji je bogatiji za još jednog člana, Udruženje ,,Village” iz Bora. U prostorijama Doma omladine Bor održana su predavanja na temu: „BOR

Tranzicija ka zelenoj ekonomiji nije „bauk”

Kada govorimo o „zelenim” temama jedna od glavnih stavki je „zelena ekonomija”. Na prvi pogled jasno je šta ovaj termin znači, ali slika je mnogo šira, budući da je UNEP definisao „zelenu ekonomiju” kao „ekonomiju čiji rezultati dovode do poboljšanja ljudskog blagostanja i socijalne jednakosti, dok značajno smanjuje rizike po životnu sredinu”. Šta to konkretno

Kuda nas vodi „zeleni” put?

Zelena ekonomija rezultat je nastojanja da ekonomija postane ekološki odgovornija i pritom stvara ravnomeran i pozitivan uticaj na ekonomiju, društvo i životnu sredinu. Iako preovlađavaju shvatanja da pojam zelene ekonomije svaka država treba da odredi samostalno i prilagodi ga sopstvenoj stvarnosti, ima dosta pokušaja da se ovaj koncept jedinstveno definiše. Prema definiciji UNEP-a (United Nations

Zelena ekonomija za razvoj regiona

Kada se govori o “zelenim” temama jedna od glavnih stavki je “zelena ekonomija”. Na prvi pogled jasno je šta ovaj termin znači, ali slika je mnogo šira. UNEP je definisao “zelenu ekonomiju” kao ekonomiju čiji rezultati dovode do poboljšanja ljudskog blagostanja isocijalne jednakosti, dok značajno smanjuje rizike po životnu sredinu. Redakcija Ekolista sprovodi projekat „Zelena