Godišnja pretplata na šest brojeva “EKO LISTA” iznosi 2.000 dinara.
Zeleni krug, Banka intesa 160-930618-76
Kontakt telefon: 065/ 888-08-57

Ovde možete preuzeti advertajzing ponudu EKO lista i cene ogašavanja.