U JP „Vojvodinašume“ stigla dva forvardera

JP „Vojvodinašume“ od kraja jula prošle godine intenzivno radi na sanaciji šteta nastalih od superćelijske oluje. Sanacija se u početku vršila u urbanim sredinama širom Vojvodine, a nakon toga se pristupilo sanaciji šteta u državnim šumama, pre svega u Bačkom i Sremskom šumskom području. Obzirom na naglo povećanje obima poslova na seči, izradi ali i

Međunarodni dan planete Zemlje

Preostalo je još samo dve runde pregovora i WWF poziva vlade da prioritet daju zabrani najštetnijih plastičnih materijala i uspostavljanju globalnih zahteva o dizajnu i karakteristikama plastičnih proizvoda kako bismo rešili problem zagađenja plastikom. Dok pregovarači ulaze u četvrtu i pretposlednju rundu razgovora o globalnom sporazumu o zagađenju plastikom pod okriljem Ujedinjenih nacija, WWF-ova analiza

Treći Naučni piknik „Misli zeleno”

Festival nauke predstavlja 3. Naučni piknik 17. i 18. maja u Arboretumu Šumarskog fakulteta. Šta su klimatske promene i kako da ih najbolje približimo mladim naraštajima? Kako da pravilno recikliramo? Šta je naš ekološki otisak, a šta je ekološki otisak našeg grada i kako da ih umanjimo? Koliko kiseonika proizvode biljke? Zašto je bitan biodiverzitet?

Uloga medija u suočavanju sa klimatskom krizom

Konferencija „Uloga medija u suočavanju sa klimatskom krizom“ u organizaciji Novosadske novinarske škole održana je 15. i 16. aprila, u Američkom kutku u Novom Sadu. Konferenciji su prisustvovali novinari, eksperti iz više oblasti, predstavnici organizacija civilnog društva kao i regionalnih javnih vlasti, a sve u cilju zajedničke saradnje na unapređivanju profesionalnog novinarskog izveštavanja o problemu

Održiva poljoprivreda u funkciji očuvanja biodiverziteta

Okrugli sto „Održiva poljoprivreda u funkciji očuvanja biodiverziteta” održava se u Sremskim Karlovcima, 20. aprila, od 12 časova, u Ekološkom centru Radulovački (Mitropolita Stratimirovića 5), u organizaciji Udruženja „Karlovački vinogradi”. Učestvuju: Florian Farkaš, poljoprivrednik i savetnik za regenerativnu i održivu poljoprivredu Nemanja Kovačević, konsultant u oblasti održive poljoprivredne proizvodnje Zoran Petrov, pionir biodinamičke i održive

Regija sve toplija, vremenske prilike sve ekstremnije

Prosečna globalna temperatura viša je jedan do dva stepena od njene vrednosti pre početka industrijske revolucije, međutim ova promena nije prisutna u svim delovima sveta jednako i planeta se trenutno najbrže, daleko iznad proseka, zagreva na Severnom polu. Kada govorimo o Srbiji i regionu u kome se nalazimo oni se zagrevaju i nešto brže od

Otvorene prijave za terensku obuku za raspoznavanje ptica

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) u saradnji sa Univerzitetom Nord (Levanger, Кraljevina Norveška) organizuje višemesečnu terensku obuku za raspoznavanje ptica u okolini Beograda i Novog Sada te poziva zainteresovane, punoletne građane koji žele temeljno da upoznaju svet ptica da se prijave. Obuka ima za cilj da upozna učesnike sa nekim od najčešćih

Zajedno za ptice: pomozimo ugroženim vrstama!

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) pokreće novu trajnu kampanju „Zajedno za ptice“ sa ciljem da sakupe novčana sredstva za nastavak svojih programskih aktivnosti: za rad na zaštiti orlova krstaša i drugih ugroženih vrsta ptica, za akcije popisivanja i proučavanja kao i za brojne delatnosti popularizacije posmatranja ptica. Početak kampanje upriličen je na

Praksa spaljivanja kablova mora hitno da prestane

Zelena agenda za zapadni Balkan je strategija regionalnog razvoja koja treba da odgovori na izazove klimatskih promena i zelene tranzicije, te da zemljama Zapadnog Balkana pomogne da usklade propise o životnoj sredini sa evropskim standardima i normama. Projekat „Evropska unija za Zelenu agendu u Srbiji”, uz podršku EU i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne

Posledice degradacije zemljišta: Gubitak HUMUSA u oranicama

U Vojvodini su, pored ostalih, dominantno zastupljena dva tipa zemljišta – černozem i ritska crnica. Početkom prošlog veka tri četvrtine zemljišta u Vojvodini pod ova dva tipa zemljišta je imalo sadržaj humusa preko pet odsto, a sada, prema istraživanju laboratorija za kontrolu plodnosti zemljišta u Vojvodini, preko 5% humusa ima samo jedan odsto ispitanih uzoraka

I mede i med – kako do suživota ljudi i medveda?

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) pokrenulo je u jugozapadnoj Srbiji projekat “I mede i med, da uvedemo red” koji ima za cilj da spreči moguće štete koje rastuća populacija mrkog medveda uzrokuje u domaćinstvima, voćnjacima i pčelarstvu kao i da podrži razvoj eko-turizma promovisanjem prirodnih dobara koje odlikuju ovo područje. Mrki medved

ZAMENITE STARI PAPIR ZA SADNICE

U želji da promoviše i podstakne reciklažu starog papira i ove godine, tokom manifestacija Novosadske  cvetne pijace, udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” organizovaće akciju zamene starog papira za sadnice cveća ili drveća. Svi koji donesu 10 kg starog papira dobiće sadnicu cveća, a oni koji donesu 60 kg starog papira dobiće sadnicu drveća. Papir se može