Izdavač “EKO LIST”-a je udruženje građana “ZELENI KRUG” osnovano početkom marta 2007. godine. .Udruženje je osnovano je kao neprofitno i nevladino udruženje čiji je cilj podizanje svesti o ličnoj odgovornosti građana za stanje životne sredine .

Ciljevi Udruženja se ostvaruju kroz informisanje – časopis “EKO LIST” – je informativno glasilo sa tematikom zaštite životne sredine i održivog razvoja. List je namenjen školama, lokalnoj samoupravi, specializovanim institucijama, javnim službama, državnim organima i svim građanima naše republike.

Kontakt:

Urednica magazina: Vierka Marčok-Cerovski
Tel/fax: 021/780 – 537
Mobil: 065/888-08-57
E-mail: ekolist@yahoo.com

Zeleni krug:

Svetozara Markovića 3
21470 Bački Petrovac
PIB: 104884469
Banka intesa 160-930618-76

Kontaktirajte nas
7 + 2 =