Akcija dezinfekcije kontejnera

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica započelo je nedavno akciju dezinfekcije kontejnera. Prema rečima rukovodioca RJ Odnošenje i deponovanje čvrstog komunalnog otpada, Roberta Maluščika, akcijom dezinfekcije je obuhvaćeno hiljadu kontejnera na teritoriji grada. Dezinfekciju sprovodi preduzeće Ciklonizacija iz Novog Sada, preparatom na bazi mešavine peroksidnih jedinjenja, površinski aktivnih materija, organskih kiselina i neorganskih pufera za dejstvo