Projekti, Zelena ekonomija

Energetska sanacija na sedam javnih objekata u AP Vojvodini

Na sedam javnih objekata na teritoriji AP Vojvodine, ukupne površine 11.500 kvadratnih metara, počeli su radovi na energetskoj sanaciji, za koje je obezbeđen novac iz pokrajinskog budžeta. Time je počela realizacija velikog projekta sprovođenja mera energetske efikasnosti u javnim zgradama na teritoriji AP Vojvodine, koji će u narednoj godini obuhvatiti još 60 objekata.
Pokrajinska vlada je za realizaciju ovog projekta iz budžeta obezbedila ukupno 354 miliona dinara, dok će 1,5 milijardi dinara biti obezbeđeno iz donacije i kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Projekat se realizuje na osnovu detaljnih energetskih pregleda koje je izradio Fakultet tehničkih nauka.
Energetska sanacija trenutno se izvodi na objektu Doma učenika srednjih škola „Nikola Vojvodić” u Kikindi, Gerontološkog centra Vrbas, OŠ „Kiš Ferenc” u Svilojevu, OŠ „Desanka Maksimović” u Futogu, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Kneževcu – Izdvojeno odeljenje u Đali, OŠ „Đuro Salaj” u Subotici (objekat na Bajskom putu) i na zgradi opštinske uprave u Apatinu.
Javne zgrade su posebno važne sa energetskog aspekta, s obzirom na visok potencijal za poboljšanje energetske efikasnosti i mogućnost znatnog smanjenja troškova grejanja. Većina javnih objekata koji će biti obuhvaćeni ovim projektom nalazi se u energetskom razredu F ili G, a plan je da nakon izvršenih radova budu u energetskom razredu C, što omogućava prosečnu uštedu energije za više od 60 odsto.
Radovi, između ostalog, obuhvataju izolaciju fasade, zamenu stolarije i druge radove, a posebno je važno istaći da se u Apatinu i Svilojevu vrši zamena energenata, te će se za zagrevanje, koristiti zemni gas.
Podsetimo, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti energetike, racionalne upotrebe energije i cevovodnog transporta gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, kao i poslove u oblasti geologije i rudarstva, koji se odnose na izvršavanje zakona, kao i na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz stava 1. ovog člana.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj prati stanje u sektoru energetike i mineralnih sirovina: prati sigurnost snabdevanja energijom i energentima; razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije; investicione i razvojno-istraživačke programe u oblasti uglja, nafte, derivata nafte i biogoriva, prirodnog gasa, toplotne i električne energije, geotermalnih i mineralnih voda i svih vidova obnovljivih izvora energije; energetsku efikasnost i racionalno korišćenje energije; tekuću politiku razvoja energetike i mineralnih sirovina i funkcionisanje energetskog sistema, proizvodnje i potrošnje svih vidova energije. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj sufinansira projekte u oblasti energetike, koji se naročito odnose na primenu obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i projekte u oblasti korišćenja mineralnih sirovina na području Pokrajine; informiše i edukuje iz svog delokruga organizovanjem sastanaka, konferencija i sajamskih manifestacija; sarađuje s potencijalnim investitorima i institucijama iz svog delokruga.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u oblasti energetike, za teritoriju Autonomne Pokrajine: izrađuje Predlog dela Programa ostvarivanja strategije razvoja energetike; zahteva od energetskih i drugih subjekata podatke za izradu energetskog bilansa; planira potrebe za energijom u planovima razvoja, kao i uslove i način obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta; sprovodi Akcioni plan za energetsku efikasnost, u okviru svojih nadležnosti; utvrđuje posebne finansijske i druge podsticaje za realizaciju aktivnosti za efikasno korišćenje energije na svojoj teritoriji. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u oblasti geologije i rudarstva, za teritoriju autonomne pokrajine: predlaže deo Programa za ostvarenje Strategije upravljanja mineralnim resursima i deo Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja; donosi i sprovodi Godišnji program osnovnih geoloških istraživanja; vodi evidenciju o odobrenim istraživanjima i katastar odobrenih istražnih prostora; razmatra i evidentira utvrđene resurse i rezerve mineralnih sirovina i podzemnih voda, kao i utvrđene potencijale geotermalnih resursa; rešenjem izdaje potvrdu o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda, odnosno utvrđenom potencijalu geotermalnih resursa, kao i odobrenja za izvođenje rudarskih radova i odobrenje za upotrebu rudarskog objekta (upotrebnu dozvolu); donosi rešenja: o ukidanju i o prestanku odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, kao i o odobrenju za puštanje objekta u probni rad; izrađuje bilanse resursa i rezervi mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa; obrazuje komisiju u slučaju da dođe do potpunog i trajnog obustavljanja eksploatacije, koja ispituje razloge za obustavljanje radova, posledice te obustave i predlaže određene mere; daje saglasnost na program mera koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave za korišćenje sredstava od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa; vodi katastre istražnih i eksploatacionih polja, aktivnih i saniranih rudarskih objekata, ležišta i bilansa mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, polja rudarskog otpada, kao i napuštenih rudnika i rudarskih objekata; vodi knjigu isprava i evidenciju privrednih subjekata, kojima je izdato odobrenje za izvođenje geoloških istraživanja i eksploataciju.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, za teritoriju autonomne pokrajine: obrazuje komisije i organizuje polaganje stručnog ispita, radi obavljanja poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja: naftovoda i unutrašnjih gasnih instalacija; u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa; u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije; vrši inspekcijski nadzor preko elektroenergetskog inspektora i inspektora opreme pod pritiskom; vrši i finansira osnovna geološka istraživanja; obrazuje komisiju i organizuje polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva; rešenjem izdaje odobrenje za: primenjena geološka istraživanja; eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa; izvođenje rudarskih radova; upotrebu rudarskih objekata; vrši inspekcijski nadzor preko geoloških i rudarskih inspektora.

Photo by Biel Morro on Unsplash

Tekstovi u rubrici „Zelena ekonomija” nastali su u okviru projekta „Zelenom ekonomijom do većeg privrednog razvoja i očuvane životne sredine” koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *