Priznanje za doprinos boljem upravljanju staklenom ambalažom

Redukcija otpada i recikliranje su primarni načini za smanjenje zavisnosti od odlaganja otpada i neobnovljivih resursa. Iako će uvek postojati potreba za odlaganjem otpada, dobro planirani i promovisani programi za redukciju i recikliranje otpada mogu značajno da smanje količine otpada koji mora da se odlaže na deponiju. Staklo je materijal koji nastao prirodnim procesima u

Novih 50 sadnica drveća u Železničkom parku

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić prisustvovao je akciji „Za šumu u tvom kraju“ i tom prilikom je zajedno sa članom izvršnog odbora „DDOR osiguranja“ Goranom Ivanovićem simbolično započeo sadnju jedne od 50 sadnica drveća koje će obogatiti taj park. Naime, akciju je pokrenulo „DDOR osiguranje“ sa ciljem ozelenjavanja urbanih sredina. Od maja do septembra ove

Novosadski osnovci produžuju život jelkama

Gradska uprava za zaštitu životne sredine već dugi niz godina finansira projekat “Produžimo život jelkama” u saradnji sa JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad i Pokretom gorana Novog Sada, a sa ciljem da se jelke zaštite od bespravne seče pred božićne i novogodišnje praznike. Za božićne i novogodišnje praznike, jelke sa busenom dele se osnovnim školama

Nove tehnologije u razvoju grada

Projekat „Ekoopština” je francusko-srpska platforma za saradnju na izazovima održivog grada, kroz identifikaciju dobrih praksi razvijenih na lokalnom nivou u Srbiji, kao i u Francuskoj. Konkurs, koji je raspisala Francuska ambasada, bio je namenjen svim opštinama i gradovima za nagradu u četiri kategorije – „Održivo upravljanje otpadom”, „Energetska efikasnost”, „Pametni gradovi” i „Održivo upravljanje vodom”.

Novi Sad imaće botaničku baštu u podgrađu Petrovaradinske tvrđave

Ideja o Botaničkoj bašti u Novom Sadu nije nova. O tome se govorilo još pre pola veka, ali se s vremenom na nju zaboravilo sve do pre deset godina kada je predviđena Planom detaljne regulacije Petrovaradinske tvrđave. Tek prošle godine, u maju, ova ideja našla se na dnevnom redu Skupštine grada. Da se ozbiljno pristupilo

Rekonstrukcija SP „Kamenički park”

Proteklih godina, park je rekonstruisan u više faza. Zahvaljujući zajedničkom ulaganju Grada Novog Sada i AP Vojvodine Kamenički park dobio je novi urbani mobilijar, pešačke staze, modernu javnu rasvetu, kao i dečje igralište. Tokom prve faze rekonstrukcije uređene tri pešačke staze koje vode do jedinog preostalog jezera u parku, koje se nalazi nedaleko od Mosta

Novosadska zelena oaza SP „Kamenički park”

Kamenički park jedan je od najstarijih i prostorno najvećih parkova u Vojvodini i reprezentativan je primer pejzažnog parka iz prve polovine 19. veka u Srbiji. Lokacija parka je izuzetna, budući da leži na severnoj padini Fruške gore, gleda na nekadašnje novosadske limane, a danas istoimene delove grada, te celom dužinom izlazi na Dunav, čineći deo

Jedinstvena turistička ponuda Begečke jame

Na zaštićenom području Parku prirode „Begečka jama” postoje mogućnosti za razvoj specifičnih turističkih proizvoda (ekoturizam, naučni i edukativni, ribolovni, izletnički, avanturistički turizam), i niz aktivnosti na osnovu kojih se može formirati specifična i konkurentna turistička ponuda usklađena sa režimima zaštite. „Poželjno je stimulisati privatnu inicijativu i razvijati različite programe prilagođene osobenostima područja i lokalne zajednice,

Korak ka stvaranju zelenijeg i održivijeg grada

Prostornim planom područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama”, obuhvaćen je deo Katastarske opštine Begeč, površine oko 1.064,24 ha, a njegov nacrt kao i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu nalazio se na javnom uvidu do 5. jula. Područje posebne namene predstavlja Park prirode „Begečka jama” sa kompleksom ritskih staništa, uključujući ostrva i

Održana tribina „Kakvu vodu pijemo?“

U prostorijama Kulturnog centra Novog Sada u organizaciji udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“ održana je tribina „Kakvu vodu pijemo?“ kojom je otvoren četvrti po redu festival posvećen vodi i vodnim resursima „WATERFEST 2018“. Na tribini su govorili prof. dr Sanja Bjelović, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, dr Srđan