Ekologija

Zaštita prirode od invazivnih biljnih vrsta

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, danas je u Skupštini AP Vojvodine održan okrugli sto o invazivnim biljnim vrstama, u okviru projekta „Zaštita prirode od invazivnih biljnih vrsta“, koji se realizuje u okviru drugog poziva Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.
Pored predstavnika pokrajinskih organa i partnera iz Mađarske – Univerzitet Džon fon Nojman (Neumann János Egyetem), učesnici okruglog stola bili su i predstavnici lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine, upravljači zaštićenih područja, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, naučnih i stručnih institucija koje se bave ovom problematikom.
Pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine i projekt menadžer Nemanja Erceg predstavio je učesnicima projektne ciljeve, aktivnosti i dosadašnje rezultate. Kako je predočio, projektne aktivnosti treba da doprinesu sprečavanju širenja invazivnih vrsta, obezbeđenju boljeg ekološkog statusa zaštićenih područja i boljih uslova za život stanovništva i ekonomiju. O dosadašnjim rezultatima analize banke semena invazivnih vrsta govorila je Nataša Samardžić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Profesor Predrag Radišić sa Prirodno matematičkog fakulteta, Laboratorija za palinologiju izneo je rezultate dosadašnjim merenja koncentracije polena invazivnih biljnih vrsta sa dve merne stanice u Ludašu i u Kanjiži. Tamaš Vinko iz JP „Palić Ludaš“ prezentovao je rezultate kartiranja i mapiranja invazivnih biljnih vrsta u četiri zaštićena područja na severu Vojvodine, a profesor Pološ Endre sa univerziteta John von Neumann Univerzitet iz Kečkemeta predstavio je problem invazivnih biljnih vrsta u Mađarskoj.
Vrednost ovog IPA projekta, čija realizacija je počela u januaru prošle godine i čiji je vodeći partner Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, iznosi gotovo 290 hiljada evra, od čega sa 85 odsto sredstava učestvuje EU fond. Planiran završetak realizacije očekuje se krajem septembara 2019. godine.
Osnovni cilj projekta je smanjenje rizika po životnu sredinu i sprečavanje negativnih efekata klimatskih promena u zaštićenim područjima u graničnom regionu Mađarske-Srbija, sprovođenjem zajedničkih akcija u praćenju i mapiranju invazivnih biljnih vrsta i suzbijanju ambrozije.
U Vojvodini su obuhvaćena četiri zaštićena područja u pograničnom regionu: Selevenjske pustare, Ludaško jezero, Subotička peščara, i Park prirode Palić, a u Mađarskoj Nacionalni park Kiškunšag kod Kečkemeta.
Očekivani rezultati projekta ogledaće se kroz uspostavljen sistem monitoringa invazivnih biljnih vrsta, kao i suzbijenu ambroziju u pograničnom regionu na ukupno 270 hektara. Projekat treba da doprnese podizanju svesti u ovoj oblasti i uspostavljanju EKO mreže znanja i iskustava.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *