Ekologija

Zakon o klimatskim promenama strateški važan za celo društvo

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan izjavio je u Novom Sadu da će Zakon o klimatskim promenama stvoriti uslove za čistije industrije, ekološku privredu koja troši manje energije, zraviju životnu sredinu, bolje zdravlje i duži životni vek naših građana. Domaća privreda će morati da se prilagodi novoj vrsti ograničenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, koje će doneti novi Zakon o klimatskim promenama, kako bi mogla da bude konkurentna na međunarodnom tržištu.

Otvarajući prvu javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama, ministar Goran Trivan je rekao da su klimatske promene proces koji beleži našu civilizaciju i nas same kao dobrim delom uzročnike toga. Navodeći procene da će Srbija u narednom periodu biti posebno izložena negativnom uticaju klimatskih promena, pogotovo sušama i poplavama, Trivan je naglasio:“ Zakon o klimatskim promenama je krovni zakon, strateški važan, ne samo sa stanovišta životne sredine nego čitavog društva. To je jedan od najvažnijih, sistemskih zakona koji će Srbija usvojiti, jer podrazumeva skup mera i standarda EU koje se moraju primeniti i dostići kako bi smanjili sopstvene emisije gasova sa efektom staklene bašte, i u tome će učestvovati građani, institucije, privreda. Svi segmenti društva.“ Ukazavši da je životna sredina vrednost čitavog društva i budućih generacija, ministar Goran Trivan je pozvao domaću stručnu i naučnu javnost, predtavnike civilnog društva da se uključe u javnu raspravu i sve aktivnosti u zaštiti životne sredine.

Zakon o klimatskim promenama treba da uspostavlja sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju podataka i informacija od značaja za oblast klimatskih promena, a kao ključnog preduslova za održivo planiranje i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Donošenje Zakona o klimatskim promenama predstavlja ispunjenje obaveza prema međunarodnoj zajednici, tačnije Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i Sporazuma iz Pariza i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovima EU
Prvu javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama koju je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Pokrajinski sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine Vojvodine, pratila je prezentacija Nacrta zakona, nakog čega je vođena diskusija u kojoj su učesnici davali sugestije, predloge, i primedbe u cilju boljih rešenja određenih zakonskih odredbi.

Rasprava o Nacrtu zakona o klimatskim promenama trajaće do 20. aprila 2018. godine. U procesu usvajanja i sprovođenja Zakona o klimatskim promenama biće doneto i više podzakonskih akata, akcionih planova i strategija i čitav niz mera, a očekuje se da će se pred poslanicima naći polovinom godine. Usvajanje se očekuje do kraja 2018. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *