Ekologija

Saopštenje povodom obeležavanja Svetskog dana šuma

Beograd, 20.03.2018. Na svetskom nivu Dan šuma se obeležava pod sloganom „Šume i održivi gradovi“, kako bi ukazali na značaj šuma za zdrav život u gradovima. Zavod za zaštitu prirode Srbije, ovim povodom organizuje 23. marta, obrazovni program sa decom iz OŠ „Sveti Sava“ iz Ummke u Spomeniku prirode „ Šuma Košutnjak“u cilju predstavljanja prirodnih, kulturnih i estetskih vrednosti šume Košutnjak i očuvanja svakog pojedinačnog stabala za održivo življenje u Beogradu.

Zavod za zaštitu prirode Srbije i ove godine zajedno sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za šume i JP ,,Srbijašume“ učestvovati u akciji pošumljava na površinama koje su devastirane ledenim talasom, koji je 2014.godine u istočnoj Srbiji zahvatio 17 hiljada hektara šuma i napravio nezapamćene štete. Akcija će biti sprovedena u organizacuiji JP „Srbijašume“ 22. marta sa početkom u 12.00 časova u Specijalnom rezervatu prirode „Rtanj“, u ŠG ,,Timočke šume“- Boljevac, GJ ,,Rtanj“

Međunarodni dan šuma ustanovljen je 1971. godine na 23. zasedanju Generalne skupštine Evropske konfederacije za poljoprivredu. Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je 2012. godine donela odluku da će se obeležavanje Međunarodnog dana šuma organizovati 21. marta svake godine, na dan prolećne ravnodnevnice na severnoj hemisferi, odnosno jesenje ravnodnevnice na južnoj hemisferi.

Zavod za zaštitu prirode Srbije kao jedan od ciljeva u zaštiti prirode ima očuvanje i unapređenje šuma kao našeg najvećeg prirodnog bogatstva koje predstavlja najvažniji izvor biološkog diverziteta. Poseban značaj šume imaju u održavanju ekoloških procesa i ravnoteže, štiteći osetljive ekosisteme, slivove i izvorišta voda. Ono što je važno pomenuti na ovaj Dan je to da šume u okviru zaštićenih prirodnih dobara Srbije učestvuju sa 80% površine . Stoga Zavod za zaštitu prirode Srbije u strateškim aktivnostima za povećanje površine zaštićenih područja i unapređenje njihovog upravljanja kroz nacionalne i međunarodne mreže zaštite poseban značaj daje zaštiti šumskih kompleksa kao nosilaca ukupnih vrednosti naše prirode

Šume su u biološkom smislu najraznovrsniji ekosistemi na Zemlji i faktor koji utiče na stabilnost svih ostalih ekosistema. Šume predstavljaju stanište za mnoge biljne i životinjske vrste, regulišu vodni režim i imaju značajnu zaštitnu ulogu u sprečavanju poplava, erozije i klizišta. U odnosu na ljude šume imaju izražen socio-ekonomski karakter, kao i uticaj na povećanje kvaliteta životne sredine i života stanovništva. Dobro su od opšteg interesa, svojevrsni čuvari biodiverziteta i genofonda, odnosno jedan od glavnih centara ukupne biološke raznovrsnosti.

Srbija trenutno ima oko 30 posto površine pod šumom, a nacionolnom Strategijim pošumljavanja teži se da se ovaj procenat podigne na oko 42 posto do 2050 godine. Prema podacima nacionalne inventure šuma (Banković i dr., 2009), Srbija spada u srednje šumovite zemlje sa prosečnom pokrivenošću šumskom vegetacijom. Ukupna površina pod šumama u Srbiji iznosi 2.254.000 hektara odnosno pokrivenost je 29,1%. Od ove površine, državne šume zauzimaju 53%, dok privatne šume zauzimaju površinu od 47%. U šumama Srbije prisutno je 49 vrsta drveća, od čega je 40 lišćarskih a 9 četinarskih.

Prema međunarodno prihvaćenoj definiciji šume u Srbiji su u odnosu na prirodnost podeljene u tri kategorije: šume bez prisutnih intervencija čoveka (prašume), koje pokrivaju minimalnu površinu od 0,1% (1.200 ha), a koja je sigurno znatno veća u našim uslovima ako se uzme u obzir ukupna površina sastojina obuhvaćenih objektima strogo rezervatskog tipa, polu-prirodne šume pokrivaju 92,1% obrasle površine i veštački podignute sastojine i plantaže mekih lišćara koje pokrivaju 7,8% ukupne površine pod šumama.

Srbija je potpisala rezlolucije donete na IV ministarskoj konferenicji Evrope u Beču (2003. godine) na kojoj su usvojeni Sveevropski kriterijumi i indikatori održivog gazdovanja šumama. Ovi kriterijumi i indikatori su okvirnog karaktera, a njihova realna primena podrazumeva promenu i harmonizaciju na nacionalnom nivou.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *