Ekologija

Usvojen drugi nacrt Pregovaračke pozicije

„Završena je još jedna faza u procesu pregovaranja za pristupanje Srbije Evropskoj uniji u oblasti zaštite životne sredine, i pripremljen drugi nacrt pregovaračke pozicije koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji na neformalne konsultacije 28. decembra ove godine“, rekao je danas ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na sastanku Pregovaračke grupe 27 i sektorskih radnih grupa za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene.
Drugi nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 koji je usvojen na sastanku, rezultat je intenzivnog rada Ministarstva zaštite životne sredine u saradnji sa drugim institucijama, uz usvojene primedbe i sugestije Evropske komisije. „Za izradu nacrta pregovaračke pozicije od izuzetnog značaja je dobra saradnja i komunikacija sa Evropskom komisijom, koja je od početka bila otvorena, konstruktivna, i bez zatvorenih pitanja i tabu tema. Primedbe Evropske komisije na prvi nacrt pregovaračke pozicije koji je dobio njihove visoke ocene nisu zahtevale suštinske korekcije, a drugi nacrt pregovaračke pozicije obuhvata pitanja i primedbe koji su nam upućeni tokom neformalnih konsultacija“, naglasio je Trivan. „Otvoreni smo za sve konstruktivne sugestije, poznajemo sadašnje stanje na svim nivoima, i znamo šta hoćemo da postignemo u oblasti zaštite životne sredine, to je siguran put ka otvaranju Poglavlja 27 i postizanju evropskih ekoloških standarda“, zaključio je ministar. On je najavio ubrzavanje procesa otvaranja Poglavlja 27 kao jednog od najzahtevnijih i najskupljih u pregovorima sa EU, te da se, zavisno od toka konsultacija, može očekivati završetak pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene do kraja 2019. godine.
Pored odgovora na komentare Evropske komisije, uz drugi nacrt pregovaračke pozicije Evropskoj komisije biće dostavljeni i nacrti dokumenata – Specifičnog plana implementacije za Direktivu o industrijskim emisijama, Akcionog plana za razvoj administrativnih kapaciteta i Tehničke adaptacije za Direktive o staništima i pticama, rekao je šef Pregovaračke grupe 27 Ivan Karić. On je predstavio dosadašnji tok pregovaračkog procesa, i istakao da su u cilju pripreme drugog nacrta pregovaračke pozicije organizovane konsultacije sa Stalnom konferencijom opština i gradova i lokalnim samoupravama, predstavnicima nevladinih organizacija i privrede, koji su dali korisne, dragocene primedbe uzete u obzir prilikom izrade drugog nacrta pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.
Prof. dr Mirjana Drenovak Ivanović, članica Pregovaračkog tima Republike Srbije za Poglavlje 27 zahvalila se na posvećenom radu svih koji su učestvovali u izradi drugog nacrta pregovaračke pozicije. Najavila je da predstoji sve složeniji rad, zbog čega je već izrađen plan razvoja administrativnih kapaciteta a kao i da je u toku izrada višegodišnjeg plana investiranja, čime će se omogućiti lakše rešavanje
nekih do sada otvorenih pitanja koja se tiču, pre svega, daljeg prenošenja ekološkog zakonodavstva Evropske unije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *