Projekti

Komisija EU pozitivno ocenila 1. Nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 Republike Srbije

Poslednjih dana avgusta u Ministarstvo zaštite životne sredine stigli su komentari Komisije Evropske unije na 1. Nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, koji su poslati u Brisel poslal na neformalne konsultacije.
To je uobičajena procedura za sve zemlje koje su želele da pristupe Evropskoj uniji. Kroz nekoliko krugova “neformalnih konsultacija” zemlje kandidati imaju priliku da reše dileme, izazove ili probleme koji se mogu pojaviti tokom pisanja Pregovaračke pozicije.
Prvi Nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 Republika Srbija je predala početkom juna ove godine.
– Na početku, posmatrajući samu metodologiju i strukturu dokumenta, Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 je ocenjena pozitivno. Kako se kaže u komentarima, lako im je bilo da dođu do informacija. Data su nam dodatna razjašnjenja, pre svega za propise koji su u Evropskoj uniji usvojeni krajem 2017. godine. Evropska komisija preporučuje da svi zahtevi Republike Srbije za prelaznim merama treba da budu ograničeni vremenski i po obimu, uz plan sa jasno definisanim fazama za primenu pravnih tekovina Evropske unije. Što se tiče datuma do kojih se traže prelazni periodi, trebalo bi se odlučiti ili za konkretne datume ili se vezati u odnosu na datum pristupanja. Svi planovi za implementaciju moraju da uključuju finansijske podatke, troškove, kao i izvore finansiranja kako bi se prikazalo na koji način će Srbija ostvariti usaglašenost u datim oblastima, kaže Ivan Karić, predsednik Pregovaračke grupe 27 i državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine i dodaje da posebno treba obratiti pažnju na oblasti finansiranja životne sredine i jačanja administrativnih kapaciteta.
Srbija je dužna da u oblasti zaštite životne sredine posebno uvažava načelo zagađivač plaća, da ima jasne finansijske programe unapređenja i zaštite životne sredine, nastavi sa uspostavljanjem finansijske institucije Zelenog fonda i uloži dodatne napore u jačanje kapaciteta kako bi posao evropskih integracija za Poglavlje 27 što bolje privela kraju i nastavila sa njihovom uspešnom implementacijom i praćenjem.
– Ozbiljno smo analizirali komentare i napravili detaljan plan svih aktivnosti i međukoraka kako bi smo do kraja godine dostavili 2. revidiranu verziju na “neformalne konsultacije”. Naglasak u narednom periodu je na finalizaciju apcd i dsipova posebno dsipa za industrijsku direktivu. Kao i do sada u ceo pregovarački proces biće uključeni svi akteri u društvu od OCD, asocijacija, udruženja, strukovnih komora, instituta, fakulteta, zavoda, SKGO, Konventa, KOMDEL-a, medija i nezavisnih eksperata, naglašava Ivan Karić.
Milisav Pajević

Projekat “EKOlist – Put kroz poglavlje 27” finansiran je iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva zaštite životne sredine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *