Aktivna rešenja za otpad u Kruševcu

Studija analize stanja i realizacije lokalnih javnih politika upravljanja komunalnim otpadom u Gradu Kruševcu rađena je za potrebe projekta „Zelena lista za zeleni dijalog” koji realizuje Savez ekoloških organizacija „Zelena lista Srbije”, a u kome je EP „Moravski orašak” iz Trstenika jedna od partnerskih organizacija i preuzela je deo aktivnosti „Bele breze” iz Kruševca. Projekat

Fokus na umrežavanju u narednom periodu

Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je januara 2021. godine, uz podršku Projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT), pokrenula kampanju javnog zagovaranja pod nazivom „Oplaneti se!”. Kroz izradu analiza stanja i sprovođenja postojećih ekoloških politika, utvrđivanja stavova građana putem anketa i fokus grupa, izrade strategija zagovaranja i pokretanje zagovaračkih inicijativa u kontekstu donošenja novih

Može li turizam prežeti klimatsku krizu?

Jedna od strašnih ironija klimatske krize je da su neka od najlepših i najpopularnijih mesta na svetu ujedno i najranjivija. Naime, kako globalna temperatura raste, ekstremni vremenski događaji postaju učestaliji, izvori vode presušuju i prirodna staništa umiru – i ova mesta suočavaju se sa još jednim razornim gubitkom: nedostatkom turista. Turizam značajno doprinosi klimatskoj krizi

I dalje bacamo skoro milijardu tona hrane godišnje

Ljudi bacaju skoro milijardu tona hrane godišnje, otkrio je izveštaj Ujedinjenih nacija (Environment Program – UNEP), predstavljen pre tačno godinu dana. Bila je to najsveobuhvatnija analiza do sada. Ove procene pokazuju da je bačeno gotovo dvostruko više hrane nego što je to navedeno u prethodnim studijama. Domaćinstva su u proseku bacala 74 kg hrane po

Zašto smo zaboravili na zagađenja?

Zagađenje vazduha je „novi duvan”, upozorio je pre više od tri godine čelnik Svetske zdravstvene organizacije, ističući da jednostavan čin disanja – baš ono što nas održava u životu – ubija sedam miliona ljudi godišnje i šteti još milijardama. Više od 90% svetske populacije udiše toksični vazduh, a istraživanja otkrivaju sve više negativnih uticaja na

Zelena lista za zeleni dijalog

Polako, ali sigurno, projekat Zelene liste Srbije „Oplaneti se: Zelena lista za zeleni dijalog” koji je podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative ulazi u svoju završnu fazu. Petnaest meseci mukotrpnog rada na ostvarenju zacrtanih ciljeva, odavno je počelo da

Upoznajte najmlađi nacionalni park u Srbiji

Srbija je nakon 40 godina dobila dva nova nacionalna parka – područja Stare planine i planina Kučaj-Beljanice. Od januara, kada je pokrenut postupak njihove zaštite kao nacionalnih parkova, ova područja su pod najvišim stepenom zaštite države. U Srbiji su poslednji put proglašeni nacionalni parkovi Tara i Kopaonik sada već daleke 1981. godine. Kako se navodi

Mini-COP – odgovor na klimatske izazove

U okviru francuskog predsedavanja EU početkom marta biće organizovana Evropska klimatska konferencija u francuskom gradu Nantu. Kako je saopšteno na sajtu francuskog predsedavanja, cilj događaja je da se mobiliše Evropa da bi se odgovorilo na klimatske izazove i ispunili još ambiciozniji ciljevi smanjenja emisije štetnih gasova za najmanje 55% do 2030. i postizanja klimatske neutralnosti

Informisanje građana jedan od prioriteta

Zelena stolica je mehanizam koji ima za cilj da uključi građane u procese donošenja odluka. Osnovana je sa idejom stalnog učešća predstavnika civilnog sektora na sednicama Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije. Šta to podrazumeva u praksi? Mrežu čini preko 60 organizacija, čiji predstavnici na sednicama Odbora za zaštitu životne sredine imaju

Povećajmo informisanost građana

Ovu analizu uradila je Gordana Rodić za potrebe projekta „Zelena lista za zeleni dijalog” koji realizuje Savez ekoloških organizacija „Zelena lista Srbije”, a u kome je EP „Moravski orašak” iz Trstenika jedna od partnerskih organizacija. Projekat je deo programa ACT-a „Javno zagovaranje mreža OCD 2020” i podržan je od konzorcijuma koji čine Helvetas i Građanske

Kako do “Zelne stolice” na lokalu

U okviru EKO-SISTEM programa podrške mreža organizacija „Zelena stolica“ je izradila instruktivni video materijal kojim predstavlja korake za uspostavljanje „Zelne stolice” u opštinama i gradovima Srbije. Na ovaj način želimo dodatno da motivišemo organizacija civilnog društva širom Srbije da nam se jave i da zajednički pokrenemo uspostavljanje mehanizama za učešće javnosti u donošenju odluka na

Arhuska konvencija – u službi građana

Građani imaju pravo da pravovremeno budu obavešteni o životnoj sredini. Arhuska konvencija definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom. Konvencija Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pra vnu zaštitu u pitanjima koja se tiču životne sredine usvojena