Projekti

Projekti koji će građanima pomoći u energetskoj sanaciji

Grad Novi Sad se razvija u pravcu održivog razvoja i unapređenja kvaliteta životne sredine. O podsticajima energetske efikasnosti, kao jednom od glavnih elemenata energetske politike i politike zaštite životne sredine, govori Bojana Pađen, pomoćnica načelnika za energetsku efikasnost, održivi razvoj.

Bojana Pađen, pomoćnica načelnika
za energetsku efikasnost, održivi razvoj

Šta je potrebno učiniti da Novi Sad postane energetski efikasniji grad?

– Kako urbani razvoj povećava potrebe stanovništva i privrede za energijom, transportom i mobilnošću, dolazi do sve veće emisije gasova sa efektom staklene bašte, što dovodi do potrebe za hitnim uključivanjem energetske efikasnosti u planiranje i uređenje gradova. Energetska efikasnost proizašla je iz potrebe smanjenja uticaja klimatskih promena i smanjenja korišćenja prirodnih resursa i podrazumeva primenu mera racionalne potrošnje energije i delovanja u svim oblastima života. Krajnji cilj je minimalna potrošnja energije, uz uslov da nivo rada i življenja ostane isti ili da se poboljša. Štednja energije po svaku cenu nije osnovni zadatak, već efikasna upotreba energetskih resursa koja doprinosi poboljšanju kvaliteta života i rada, ali i podizanju stepena konkurentnosti proizvodnje.
Grad Novi Sad se razvija u pravcu održivog razvoja i unapređenja kvaliteta životne sredine gde podsticanje energetske efikasnosti predstavlja jedan od glavnih elemenata energetske politike i politike zaštite životne sredine.

Šta gradska uprava čini po tom pitanju, a šta je potrebno da učine građani?

– U cilju unapređenja energetske efikasnosti, Grad Novi Sad je, zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, putem Javnog poziva za podršku građanima u sprovođenju mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima na teritoriji Grada Novog Sada u 2023. godini obezbedio bespovratna sredtsva u iznosu od 37,5 miliona dinara za sufinasiranje devet mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova.
Sudeći po velikom odzivu za prijavu na javni poziv, Novosađani su prepoznali da ulaganjem u mere energetske efikasnosti, kao što su zamena prozora i vrata, poboljšanje izolacije, zamena kotlova ili ugradnja solarnih panela, zaista mogu da smanje potrošnju energije i samim tim svoje račune.

Kakav je odziv građana na subvencije za zamenu stolarije i individualnih ložišta?

– U prethodne dve godine je na osnovu sprovedenih javnih poziva, u Novom Sadu 56 građana dobilo bespovratna sredstva za ugradnju solarnih panela, 369 građana je dobilo bespovratna sredstva za zamenu stolarije, dok je 11 građana dobilo bespovratna sredstva za ugradnju kotla na gas.
Važno je da se uporedo sa pružanjem podrške građanima za sprovođenje mera energetske sanacije razvija svest o racionalnoj potrošnji energije i prirodnih resursa.

Kako izgleda ceo taj proces vezan za subvencije u Novom Sadu?

– U cilju unapređenja energetske efikasnosti višeporodičnih zgrada sa velikom potrošnjom energije, Ministarstvo rudarstva i energetike je, u saradnji sa EBRD-jem, razvilo koncept projekta „Javni ESKO“ na kojem će se sarađivati sa lokalnim samoupravama i toplanama.
Prioritet u realizaciji projekta imaju zgrade sa nadprosečnom specifičnom potrošnjom toplotne energije. S obzirom da je prelazak na naplatu po izmerenoj potrošnji zakonska obaveza toplana u Republici Srbiji, ovi objekti i pojedinačni korisnici bi, u slučaju primene naplate po potrošnji toplotne energije, a bez prethodno izvršene energetske sanacije, imali značajno uvećanje iznosa računa za grejanje.
Stanari višeporodičnih stambenih zgrada, koje su priključene na sistem daljinskog grejanja Novosadske toplane, a koji žive u energetski izuzetno neefikasnim zgradama sa velikom specifičnom potrošnjom toplotne energije za grejanje, imaju priliku da kroz ovaj projekat sprovedu energetsku sanaciju svojih objekata.
Dana 30. oktobra 2023. godine raspisan je Javni poziv za izbor stambenih zajednica – kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno – poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja na teritoriji Grada Novog Sada koje su priključene na sistem daljinskog grejanja koji je objavljen na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine i otvoren je do 26.12.2023. godine.
Na Javnom pozivu mogu učestvovati stambene zajednice koje ispunjavaju sledeće uslove:

– Objekat/objekti stambenih zajednica moraju imati upotrebnu dozvolu i objekat mora biti upisan u katastar nepokretnosti;

– Objekat/objekti stambenih zajednica moraju biti priključeni na sistem daljinskog grejanja;

– da je doneta Odluka o učešću na javnom pozivu donosi skupština svake stambene zajednice, većinom koju čine najmanje dve trećine (2/3) ukupnog broja glasova;

– Minimalan broj prijavljenih za svaku stambenu zajednicu je 10 (deset);

– Objekat nije zaštićen kao spomenik kulture niti je pod prethodnom zaštitom.
Prijavom po ovom javnom pozivu stambena zajednica ne preuzima pravne niti finansijske obaveze prema ostalim učesnicima projekta i ne obavezuje se da će u narednom periodu zaključiti bilo kakav ugovor o finansiranju energetske sanacije.
Podnosilac prijave je potrebno da dostavi dokumentaciju predviđenu Javnim pozivom a koja je navedena na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine.
Pristigle prijave rangiraće se na osnovu specifične potrošnje toplotne energije objekta, instalisane toplotne snage objekta kao i procenata podrške vlasnika lokala i stanova koji su podržali učešće na Javnom pozivu.
Nakon formiranja rang liste stambenim zajednicama ponudiće se učešće u Projektu kojim se finansira izrada odgovarajućih studija iz bespovratnih sredstava koje obezbeđuje EBRD.
Na osnovu podataka iz Studije, za svaku izabranu stambenu zajednicu (zgradu), izradila bi se pojedinačna ponuda koja bi, između ostalog, sadržala predlog mera za energetsku sanaciju svake zgrade, koje bi minimalno obuhvatile izolacijufasade i krova i ugradnju termostatskih ventila kao i procenjenu vrednost troškova potrebnih za sprovođenje predloženih mera.
S obzirom da je Grad Novi Sad, kao jedna od devet jedinica JLS, izabrana da bude Pilot Partner na Projektu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pod nazivom „Bolja energija”, Grad će dobiti potpunu tehničku podršku za uspostavljanje sopstvenog lokalnog modela finansiranja energetske sanacije stambenih zgrada.
Cilj Projekta „Bolja energija” je da kroz tehničku podršku i ciljane podsticaje korisnicima iz javnog i privatnog sektora, pre svega stambenim zajednicama i gradskim toplanama na daljinsko grejanje, omogući usvajanje dobrih praksi iz oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljive energije.
Potpisivanjem Sporazuma o saradnji na Projektu „Bolja energija“, strane potpisnice su izrazile zajedničku nameru da sarađuju i koordiniraju u zajedničkim naporima da podrže razvoj održive energije, energetsku i klimatsku bezbednost i energetsku efikasnost, posebno u delu koji se odnosi na razvoj i korišćenje održivog modela finansiranja za energetsku obnovu višeporodičnih stambenih zgrada, kao i prateći program kreditiranja i garantni mehanizam, u čemu će Grad Novi Sad imati značajnu ulogu.
U Novom Sadu će u narednim mesecima biti otvoren „Energetski info-centar“ u kojem će građani na jednom mestu moći da dobiju sve informacije i odgovore o tome kolike su moguće uštede energije u njihovim domovima, koje mere bi bile najeefikasnije da se sprovedu u njihovom domaćinstvu, koje procedure je potrebno da prođu kako bi dobili bespovratna sredstva od Grada i sl.

Grad Novi Sad je sufinansirao projekat „Značaj energetske efikasnosti Grada Novog Sada u funkciji zaštite životne sredine i borbe borbe protiv klimatskih promena”.
Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva
.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *