Projekti

Važna je sinergija zaštite životne sredine i održivog razvoja

Najsnažniiji utisak na mene ostavlja činjenica da većina razvijenih evropskih zemalja svoje politike koncipira na način da su one usmerene na sinergiju zaštite životne sredine i održivog razvoja. Dakle, oni ekonomski najrazvijeniji su shvatili da se razvojem sektora zaštite životne sredine otvara mogućnost za nova radna mesta, kao i da se podstiče rast i otvaranje inovativnih kompanija što doprinosti ekonomskom rastu. Jedan od primera za takav pristup je primena politike tretmana otpadnih voda, gde ne samo da se doprinelo očuvanju prirode i vodnih puteva, već su stvorena i nova radna mesta u izgradnji, upravljanju i održavanju objekata za tretman voda.
Donošenje zakona i pravnih akata koji su usklađeni sa evropskom regulativom, naša država, pa posledično i lokalne samouprave, približavaju se standardima evropskih zemlja, ali svakako da uporedo treba raditi na edukaciji najmlađih i podizanju svesti kod starijih generacija o značaju zaštite prirode u najširem smislu i primeni obnovljivih izvora enegrgije i energetskoj efikasnosti. To je proces koji je počeo i koji kontinuirano treba da traje, a ne da bude aktuelan i uslovljen našim članstvom u Evropskoj uniji. Dakle, očekujem da svi mi već danas učinimo napor i počnemo da menjamo odnos prema životnoj sredini u sopstvenom dvorištu i vremenom da ga upotpunjujemo i obogaćujemo najrazličitijim aktivnostima koje će za posledicu imati čistiju životnu sredinu i zdravije, bogatije i zadovoljnije društvo.
Dušanka Golubović, gradonačelnica Sombora
Projekat “EKOlist – Put kroz poglavlje 27” finansiran je iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva zaštite životne sredine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *