Ekologija

Uspešno je realizovan nastavak URBAN PREX projekta

Semiran za javnost i stejkoholdere koji predstavlja nastavak projekta sufinansiranog od strane Evropske unije, a preko Interreg-IPA CBS Mađarska – Srbija programa, uspešno je održan u sredu, 7. novembra 2018. godine u prostorijama Privredne komore Vojvodine.
Seminar pod punim nazivom Nadzor, predviđanje i razvoj online javnog sistema ranog upozoravanja za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim oblastima u pograničnom regionu u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu i ovaj put je privukao veliki broj stručnjaka, novinara i javnosti.
Moderator konferencije dr Ivana Bajšanski nakon ceremonije otvaranja i pozdravne reči je pozvala sve učesnike konferencije da se osvrnu na dosadašnji rad na URBAN PREX projektu i rezultatima koji su postignuti.
Nakon toga u fokusu su bile teme: Pojava pluvijalnih poplava i upravljanje vodama u urbanim sredinama, Mreže padavinskih stanica i sistem njenog funkcionisanja, Digitalne tehnologije u arhitekturi i urbanizmu, Interaktivne tehnologije u simulacijama urbanih poplava i Reprezentacija urbane sredine putem arhitektonske makete. Nakon svih izlaganja otvorena je diskusija koja je stvorila nove uvide i svakako proširila temu i pružila prostor za razmišljanje i dalje korake u okviru projekta.
I ovaj put je jedna ovakva tema koja je zanimljiva stručnoj, ali i široj populaciji, kako lokalno, tako i regionalno, privukla javnost. Baveći se poplavama i klimatskim promenama, kao temom koja značajno utiče na svakodnevni život svih nas koji radimo i živimo u gradskim sredinama jasno je odakle toliko interesovanje.
U svakom gradu postoji određeni broj kritičknih tačaka na kojima se javljaju takve vrste poplava, nakon intezivnih padavina koje dovode do problema funkcionisanja infrastrukture, saobraćaja, kretanja stanovništva, pa i do ugožavanja života. Ovakav projekat na najbolji mogući način pristupa problemu, a to je postavljanje padavinskih stanica u urbanim sredinama – Novog Sada i Segedina kojim se kreira medotologija prognoze pojave ekstremnih padavina iznad prostora prekograničnog prostora Srbije i Mađarske. Na osnovu toga omogućava se kreiranje online sistema ranog upozoravanja na pojave ekstremnih padavina i poplava.
Ono što je najvažnije, jeste da je finalni rezultat i cilj ovog projekta nešto što je dostupno javnosti i olakšava situacije do kojih se dođe pri ekstremnim padavinama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *