Projekti

U Pančevu održana radionica o monitoringu poljoprivrednog zemljišta i vodnih resursa

Regionalna razvojna agencija Južni Banat Pančevo nosilac je projekta „Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa“ u Srbiji, koji je predstavljen predstavnicima lokalnih samouprava Južnog Banata, stručne javnosti, udruženja građana i zainteresovanih pojedinaca na radionici 23. decembra u Pančevu.
Dr Nenad Zarić, naučni saradnik Biološkog fakulteta u Beogradu i rukovodilac istraživanja kaže da je na ovoj radionici predstavljen projekat lokalnim, pokrajinskim i republičkim vlastima i svim drugim zainteresovanim građanima i predstavnicima udruženja građana i stručne javnosti.
„Projekat se bavi monitoringom prirodnih resursa, prevashodno mislimo na zemljište i vodotokove u regionu. Prisutnima smo predstavili šta je tema projekta, šta ćemo tokom trajanja projekta raditi, koje ciljeve ćemo ispuniti. Pozvali smo predstavnike lokalnih samouporava kako bi nam olakšali samo izvođenje projekta. Nama su tu potrebni pristupi različitim tačkama na kojima ćemo vršiti uzorkovanje i saradnja lokalnih samouprava značajno će olakšati taj deo posla. Jedna od tačaka u Poglavlju 27 pretpristupnih pregovora Evropskoj uniji je upravo određivanje tačaka na vodotokovima na kojima će se meriti uticaj poljoprivrede na kvalitet tih voda. Ovaj projekat praktično doprinosi ispunjavanju te tačke iz pretpristupnih pregovora“, zaključio je dr Nenad Zarić.
Tema projekta je uticaj poljoprivrede i antropogenih aktivnosti na prirodne resurse, prevashodno na vodotokove i zemljište u regionu Južnog Banata i Temišvara.
Projekat se bavi zajedničkim izazovima u zaštiti i održivoj upotrebi najbitnijih prirodnih resursa, poljoprivrednog zemljišta i vode, u pograničnom regionu okruga Južni Banat i okruga Tamiš. U ove dve regije se zagađenje ne prati sistematski. Nedostatak podataka izaziva nedostatak akcija direktnih korisnika, u pogledu zaštite i održivog korišćenja prirodnih resursa.
Aleksandar Kovačević, član projektnog tima kaže da je ovo je prvi put da se ovako detaljno istraživanje obavlja kako na teritoriji Južnog Banata tako i na teritoriji temišvarskog regiona.
„Godinu dana će se raditi uzorkovanje zemljišta i vode, nakon toga će se raditi analiza svega toga i na osnovu dobijenih podataka i statističke obrade tih podataka mi ćemo znati stanje i kvalitet i zemljišta i vode u regionu. Sprovedeno ispitivanje svakako će imati efekat na kvalitet proizvedene hrane u područjima delovanja. Istraživanje se sprovodi u pograničnom regionu okruga Južni Banat u Srbiji i okruga Temišvar u Rumuniji. U pitanju je istraživački projekat koji ima zaštitnu funkciju, zaštitu životne sredine, zaštitu prirodnih resursa, poljoprivrednog zemljišta, voda. U postupku istraživanja će se ispitati na koji način intenzivna poljoprivreda i antropogene aktivnosti izazvane posredstvom delovanja čoveka utiču na zemljište i vodu. Planirana je i nabavka instrumenta za sprovođenje istraživanja i prateće laboratorijske opreme, a sredstva su obezbeđena putem Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Projekat je podržao i Pokrajinski sekretarijat za finansije“, kaže Aleksandar Kovačević.
Na osnovu dobijenih podataka iz istraživanja biće napisana knjiga smernica gde će korisnicima prirodnih resursa, odnosno poljoprivrednicima i upravljačima vodotokova biti sugerisano da li i dalje da koriste određenu vrstu pesticida i veštačkog đubriva ili bi trebalo to smanjiti. Ponudiće im i alternative, objasniće im kako da koriste neke zdravije alternative da bismo imali i zdraviju hranu u ovom regionu.
„Rumunska strana kupuje instrument koji će moći da meri količinu toksičnih i teških metala u životnoj sredini, dok će Regionalna razvojna agencija Južni Banat kupiti opremu na kojoj će se meriti količina pesticida, insekticida i herbicida“, dodaje dr Nenad Zarić.
Glavni učinak projekta biće uspostavljeni monitoring sistemi koji će se koristiti za prikupljanje podataka o zagađenju (teški metali, pesticidi, herbicidi i insekticidi) u životnoj sredini; uputstvo za održivu upotrebu prirodnih resursa, napravljeno na osnovu podataka prikupljenih monitoring sistemima; radionice o dobijenim podacima i savetovanje korisnika prirodnih resursa, kao i upravljača zaduženih za ove resurse; seminari na kojima će se informisati lokalno stanovništvo i druge ciljne grupe o dobijenim podacima i kako koristiti uputstvo za održivu upotrebu prirodnih resursa.
Tokom implementacije projekta će se uspostaviti nova prekogranična saradnja koja će služiti za praćenje zagađenja, za širenje rezultata monitoringa i za promociju zaštite životne sredine. Praćenje zagađenja biće novi pristup koji se nije koristio u ovim regionima. Aktivnosti na projektu doprineće svesti stanovnika u dve regije o zagađenju, zaštiti i održivoj upotrebi resursa iz životne sredine.
Projekat se sprovodi kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Ukupna vrednost projekta je 1.124.337,90 EUR. Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo ima na raspolaganju budžet od 578.943,75 EUR, od čega 85% sufinansira kroz IPA II Program pretpristupne pomoći, a 15% iz sopstvenih sredstava. Deo tih sredstava je obezbeđen kroz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za finansije Autonomne Pokrajine Vojvodina.
Projekat „Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa“ – Cross-border network for education and research of natural resources – sprovode Banatski univerzitet poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine „Kralj Mihaj I Rumunski“ i Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo, u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumuniјa-Srbiјa (Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme).
Foto: RRA “Južni Banat” Pančevo

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *