Ekologija

Svetski dan ptica selica

Svetski dan ptica selica obeležavamo 8. maja da podsetimo na potrebu za očuvanjem ptica selica i njihovih staništa. Ovo je takođe način da se skrene pažnja na pretnje sa kojima se ptice selice suočavaju, njihov ekološki značaj i potrebu za međunarodnom saradnjom u njihovom očuvanju.
Svetski dan ptica selica prvi put je obeležen 2006. godine. Ova kampanja koju su podržale Ujedinjene nacije pokrenuta je u Keniji, a s godinama je postala sve popularnija. Nedavno je postignut dogovor o tome da se Svetski dan ptica selica obeležava na globalnom nivou dva puta godišnje − druge subote u maju i oktobru, u skladu sa cikličnom prirodom migracija. Na ovaj način proslava može da se održi u svim delovima sveta.

EKOLOŠKA POVEZANOST I NJEN ZNAČAJ
Povezanost je od suštinske važnosti za migratorne vrste, kao i za razne ekološke funkcije. Ona opisuje prirodno i neophodno kretanje vrsta i tok prirodnih procesa koji održavaju život na Zemlji. Živimo u doba kada se milion vrsta suočava sa rizikom od izumiranja, pa je povezanost postala glavna tema kada govorimo o biodiverzitetu i održivosti. Migratorne vrste se kreću širom sveta na različite načine − trčeći, plivajući ili, u slučaju ptica − leteći, povezujući zemlje, ljude i kontinente svojim selidbenim putevima.
Do ovih migracija može doći samo u slučaju da su životinjama dostupna različita staništa na koja računaju tokom svojih selidbenih puteva. Ovi putevi prevazilaze državne granice, nacionalne planove i prioritete očuvanja bilo koje pojedinačne države. Ptice selice povezuju države, dok je za njihovo očuvanje potrebna saradnja između zemalja koja prevazilazi državne granice.

POVEZANOST I PTICE
Putevi kojima se kreću ptice selice povezuju različita staništa. Te duge putanje koje ptice prelaze često podrazumevaju i preletanje negostoljubivih terena, poput pustinja i otvorenih mora. Pogodna staništa za prezimljavanje, kao što su odmorišta i migracione stanice, presudna su za opstanak ovih ptica. Ekološka povezanost ovih lokaliteta važna je za preživljavanje ptica selica, iako im preti gubitak i degradacija staništa. Nestanak ili degradacija ključnih migratornih stanica za ptice selice može izuzetno nepovoljno da utiče na šanse za njihovo preživljavanje, kao i da dovede do defragmentacije koja može imati razarajući efekat na populaciju. Druge postojeće pretnje, kao što su trovanje, neodrživa upotreba, sudari sa izgrađenom objektima i klimatske promene takođe negativno utiču na ptice selice širom sveta.

Naslovna

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *