Ekologija

Svečano otvaranje SeNs WETLANDS projekata

Svečanost povodom otvaranja projekta „Active Sensor Monitoring Network and Environmental Evaluation for Protection and Wise use of Wetlands and Other Surface Waters – SeNs WETLANDS” Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 održala se u četvrtak 21. novembra 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka.

Glavni cilј SeNs WETLANDS projekta je razvoj integrisanog prekograničnog monitoring sistema za potrebe zaštite životne sredine i biodiverziteta, čime će se obezbediti nova prekogranična korelacija i evaluacija podataka. Nosilac projekta je Fakultet tehničkih nauka, dok je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode jedan od partnera. Ostali partneri su Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osjeka i Javna ustanova za upravlјanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije iz Vinkovaca.

Uloga Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u projektu je da odredi potrebe i mogućnosti za uspostavlјanje multifunkcionalnog pojasa za zaštitu močvarnih staništa u blizini polјoprivrednog zemlјišta. PZZP će koristiti podatke dobijene od praćenja kvaliteta vode i valorizacije vegetacije obale radi izrade Priručnika za uspostavlјanje i upravlјanje obalnim pojasom vegetacije u Panonskom regionu.

Na svečanom otvaranju značaj ovog projekta su gostima istakli Brankica Tabak podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i prof. dr Rade Doroslovački dekan Fakulteta tehničkih nauka dok je docent Jelena Radić, rukovodilac SeNs WETLANDS predstavila cilјeve i predstojeće aktivnosti u realizaciji projekta. Prof. dr Irena Galić, prodekanica za znanosti poslediplomske studije Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka, gospodin Goran Krnčević, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada i gospodin Nikola Križanac, direktor Javne ustanove za upravlјanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijmske županije, predstavili su svoje institucije-partnere na projektu.

Projekat {xaSeNs WETLANDS, ukupne vrednosti 390.820,90 €, bavi se zaštitom močvarnih staništa kao najugroženijih ekoloških sistema u Evropi i svetu. Na posmatranim područjima planirano je da se pored kontinuiranog praćenja kvaliteta vode, primenom aktivne bežične senzorske mreže, periodično radi analiza fizičko-hemijskih parametara vode analitičkim i novim optičkim senzorskim metodama, na osnovu čega će se odrediti preporuke i smernice za postavlјanje i održavanje zaštitnog višenamenskog vegetacionog pojasa na nasipima i obalama močvarnih staništa u blizini polјoprivrednog zemlјišta.

Svi rezultati aktivnosti jedinstvenog prekograničnog mrežnog monitoring sistem za prikuplјanje, evaluaciju, obradu i prezentaciju podataka će biti dostupni široj javnosti putem internet stranice projekta. Takođe, predviđene su i edukativne aktivnosti za decu u osnovnim školama, kao i javne rasprave i obuke zainteresovanih grupa lokalnih zajednica.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *