Ekologija

Saradnja sa naučnicima je od velikog značaja za Ministarstvo

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sa svojim saradnicima sastao se danas sa generalnim direktorom Zajedničkog istraživačkog centra Evropske unije Vladimirom Šuhom. Sastanak je bio posvećen razvijanju saradnje i usvajanju praktičnih rešenja za vodeća pitanja u oblasti zaštite životne sredine.
Zajednički istraživački centar Evropske unije je generalni direktorat Evropske komisije koji pruža usluge Evropskoj uniji kao celini. Podržavajući politike EU, on obezbeđuje nezavisnu naučnu i tehničku podršku Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu, Savetu EU i državama članicama, s krajnjim ciljem da se ostvari sigurnija, čistija, zdravija i konkurentnija Evropa.
Ministar Trivan je na sastanku istakao da Ministarstvo zaštite životne sredine kroz realizaciju aktivnosti nastoji da prati trendove, koji će omogućiti napredak u ovoj oblasti. “Saradnja sa naučnicima je od velikog značaja za Ministarstvo, koje uvažava svako naučno mišljenje predstavnika univerziteta, fakulteta i naučnih instituta. Ekologija nije sama po sebi cilj, već ona mora imati korist po celokupno društvo, zato je primena standarda EU i najboljih mogućih tehnologija važna za naš razvoj“, rekao je Trivan.
Vladimir Šuha objasnio je da Zajednički istraživački centar Evropske unije sarađuje sa oko hiljadu javnih i privatnih organizacija, kao što su istraživački centri, univerziteti, regulatorna tela, lokalne vlasti, udruženja industrijalaca, preduzeća unutar 60 „mreža“ koje podržavaju njegove institucionalne aktivnosti. „Naš osnovni zadatak jeste razvoj jedinstvene baze na nivou cele EU za usaglašavanje sistema merenja, kao i koordinacije evropskih i globalnih istraživačkih mreža u cilju pružanja pomoći zemljama – kandidatima, kako bi razvile bolje razumevanje nekih delova evropskog zakonodavstva i kapacitete za sprovođenje istog“, naglasio je Šuha.
Na sastanku je dogovorena podrška jačanju kapaciteta u procesu implementacije direktiva EU kroz profesionalnu, analitičku i naučnu pomoć, u cilju doprinosa održivom razvoju u Evropi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *