Ekologija

Pripreme za KOP 25 u Madridu

Srbija je posvećena borbi protiv klimatskih promena, i nastaviće da postavlja i realizuje ciljeve vezano za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, i sprovodi mere za ublažavanje posledica i prilagođavanje klimatskim promenama, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na konsultativnom sastanku sa predstavnicima nevladinih organizacija, povodom učešća delegacije Srbije na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama – KOP 25, koja će biti održana od 2. do 13. decembra 2019. godine u Madridu, Španija.

Konferencija KOP 25 posvećena je preduzimanju narednih ključnih koraka u procesu UN u borbi protiv klimatskih promena, što između ostalog podrazumeva dalju operacionalizaciju odredbi Sporazuma iz Pariza, i podsticaj na nacionalne klimatske akcije.

Ministar Goran Trivan održao je konsultacije sa predstavnicima civilnog društva uoči održavanja ove konferencije, kako bi zajednički ustanovili mišljenja, sugestije, i moguće strategije u odgovorima Srbije na ovu važnu temu. On je ukazao na sastanku da će Srbija i u Madridu iskazati svoju posvećenost borbi protiv klimatskih promena, i to ne samo deklarativno, izražavajući svoju podršku ovakvoj globalnoj politici, već pružanjem konkretnog nacionalnog doprinosa. Iako Srbija nije jedan od velikih emitera gasova staklene bašte u globalnim okvirima, Srbija je pripremila strateška dokumenta kao što su strategija borbe protiv klimatskih promena i zakon o klimatskim promenama. Ministar se osvrnuo na nedavnu deklaraciju Evropskog parlamenta, kojom se redefinišu evropski ciljevi za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte na to, da do 2030. godine redukcija emisije bude 55 posto, i da do 2050. godine Evropa postane prvi kontinent bez emisije ugljenika.

Ministar je rekao da je završen Nacrt zakona o klimatskim promenama, i da će se u najskorije vreme naći u proceduri. „Ovaj zakon rešava brojna pitanja u svim delatnostima, zbog čega je bilo puno pregovaranja u mnogim resorima unutar naše Vlade“ istakao je, i dodao, da u politiku, pre svega, ograničenja emisije gasova staklene bašte, svi sektori moraju da se uklope. „Zakon o klimatskim promenama prvi je zakon koji na dosta eksplicitan način pokazuje da Srbija sada sve sektorske politike počinje da uklapa u principe i pravila zaštite životne sredine“, naglasio je.

Goran Trivan je poručio da je vreme koje je došlo, je vreme životne sredine, i da će Ministarstvo sve pokušati kako bi sazrela svest javnosti i svih koji učestvuju u tom procesu, da je životna sredina komparativna prednost. Moramo građanima da omogućimo kvalitetniji život, kao i privredi da se prilagodi uslovima koje hoćemo da imamo u Srbiji, zaključio je ministar.

Na sastanku koji je okupio veliki broj predstavnika nevladinih organizacija, Aleksandar Jovović profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavio je nacrt i prve rezultate Drugog ažuriranog nacionalnog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime. Sastanak je realizovan uz pomoć i u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *