Projekti

Predstavljen Program Grantova za izgradnju kapaciteta civilnog društva

U okviru Projekta “ALTER“ – Aktivne Lokalne Teritorije za Ekonomski Razvoj ruralnih područja” na Zlatiboru je za predstavnike medija i udruženja predstavljen Program Grantova za izgradnju kapaciteta civilnog društva.
Aktivnosti u okviru ovog programa imaju za cilј: Unapređenje nacionalnog dijaloga o LEADER-u i CLLD-u (Lokalni razvoj vođen od zajednice) sa nacionalnim vlastima i predstavnicima civilnog društva; Unapređenje lokalnog dijaloga o LEADER-u i CLLD između nacionalnih vlasti, lokalnih vlasti i civilnog društva, sa cilјem promovisanja razumevanja LEADER-a i CLLD-a u lokalnim zajednicama u zemlјama zapadnog Balkana i
Turskoj iPodrška lokalnih ili subregionalnih inicijativa za kreiranje lokalnih akcionih grupa ili lokalnih partnerstava.
Grantovi de biti dodelјeni najmanje za 14 organizacija, tako da će svaki kandidat biti evaluiran na nacionalnom i međunarodnom nivou u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.
U svakoj od pomenutih zemalјa biće dodelјena najmanje dva granta. Organizacije registrovane u slededih sedam zemalјa će imati pravo na finansijsku podršku: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.
Podobne organizacije mogu biti bilo koja od organizacija civilnog društva, pravno lice, neprofitna organizacija, organizacija civilnog društva ili reprezentativna mreža OCD koje rade na jednoj ili više tematskih oblasti od značaja za ovaj Poziv za podnošenje predloga projekata.
Podnosioci zahteva treba da budu aktivni, verifikovani rešenjem iz nacionalnog registra, maksimalni godišnji budžet u poslednje dve godine je jednak ili manji od 17.000 evra po kandidatu i svakom partneru u partnerstvu, imaju glavno polјe rada u ruralnom razvoju sa iskustvom u održivom razvoju i/ili rade na jednoj ili više tematskih oblasti od značaja za ovaj poziv (potvrđeno Statutom i spiskom i sažetkom prethodnih projekata i aktivnosti).
Projekti kojima budu dodelјeni grantovi moraju se realizovati u periodu od 1. februara do 31. oktobra 2018. godine. Aplikacije i svi prateći dokumenti za ovaj poziv moraju biti poslati naaltergranting@gmail.com najkasnije do 17. decembra ove godine do 23.59.
Za više informacija posetite sajt www.balkan-noborder.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *