Ekologija

Održana Radionica u okviru projekta Cressida na Zlatiboru

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji je zajedno sa Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije organizovao Radionicu na Zlatiboru od 14. do 16. juna pod nazivom “Procena stanja malih vodotokova” u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim – CRESSIDA”.

Radionicu je otvorila gospođa Gordana Kožuharova ispred Regionalnog centra za životnu sredinu koja je iskoristila priliku da učesnicima skupa predstavi projekat CRESSIDA koji REC implementira uz podršku Agencije za zaštitu životne sredine SAD (US EPA: United States Environmental Protection Agency). Gospođa Kožuharova je istakla da je jedan od ciljeva ove radionice da na terenu predstavi metodu za evaluaciju stanja i monitoring malih vodotokova sliva reke Drine i inicira saradnju među opštinama na čijim teritorijama se nalazi sliv Drine u cilju unapređenja ekološkog statusa ove reke ali i da doprinese sprovođenju Okvirne direktive o vodama Evropske unije u našoj zemlji. Ispred Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, suorganizatora Radionice, okupljene je pozdravila gospođa Dragana Vidojević, šef odseka za indikatore i izveštavanje, i predstavila rad Agencije u oblasti zaštite voda. Gospođa Vesna Mitrović, načelnica odeljenja za zaštitu prirodnih resursa, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, važnog partnera na projektu CRESSIDA je učesnicima dala pregled novih propisa iz oblasti zaštite voda.

Ispred Agencije za zaštitu životne sredine SAD okupljene je pozdravio doktor Hoze Zambrana (José Zambrana) i doktor Klejton Koks (Dr. Clayton Cox), subspecijalizant Američke asocijacije za napredak nauke u okviru Agencije za zaštitu životne sredine SAD.

Na Radionici su predstavljeni rezultati sprovedenih aktivnosti u okviru programa CRESSIDA i pilot projekta “Value Drina” kao i primenjivost metode za brzu procenu stanja vodnih resursa – SVAP2, na pritokama reke Drine koje su sprovele opštine Mali Zvornik i Ljubovija u saradnji sa nevladinim sektorom i to Omladinskim ekološkim udruženjem „Naša Ljubovija i „Eko Drina“. Praktičan rad na terenu predstavljen je na reci Rzav – Crni Rzav na tri odabrane lokacije, gde su učesnici imali prilike da timski rade procene na odabranim lokacijama i time primene nova teorijska znanja koja će im dalje koristiti u implementaciji sličnih akcija u svojim lokalnim zajednicama.

Učesnici radionice bili su predstavnici uprave i civilnog sektora lokalnih samouprava gradova Šabac, Užice i Sremska Mitrovica, kao i opština Bogatić, Krupanj, Prijepolje, Priboj, Bajina Bašta, Mali Zvornik i Ljubovija. Ispred Agencije za zaštitu životne sredine na Radionici su kao predavači bili i doktor Džo Floumerš (Joe Flotemersch), gospođa Kelsi Aho (Kelsey Aho), subspecijalizant instituta za nauku i obrazovanje u Ouk Ridžu i gospođa Merien Kerns (Maryann Cairns), subspecijalizanti Američke asocijacije za napredak nauke. Ispred REC-a među predavačima je bila i gospođa Nađa Železnik, lider na projektu Svetske banke “Podrška upravljanju vodnim resursima u slivu reke Drine” i gospođa Jelena Tripković, menadžer projekta CRESSIDA za Srbiju.

CRESSIDA projekat ima za cilj da pruži podršku lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima reka Drina (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) i Drim (Albanija, Kosovo*, Makedonija) relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru da efikasnije sprovode svoje lokalne strategije i planove vezane za održivi razvoj. U projektu učestvuje ukupno 18 opština, zajedno sa svojim partnerskim organizacijama iz civilnog sektora, iz zemalja učesnica u projektu. U Srbiji su to opštine Bogatić, Mali Zvornik i Ljubovija.

(*u skladu sa Rezolucijom SB UN 1244)

Materijal sa Radionice:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *