Ekologija

Nove crvene knjige o pticama i pravokrilcima

Zavod za zaštitu prirode Srbije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, predstavio je u prostorijama Narodne biblioteke Srbije – Crvenu knjigu faune Srbije III: Ptice i Crvenu knjigu faune Srbije IV: Pravokrilci.

Crvene knjige predstavljaju naučnu bazu podataka o vrstama koje su izložene opasnosti od izumiranja. Zadatak crvenih knjiga jeste da se stručnim argumentima i prikupljenim naučnim metodama istakne potreba očuvanja ugroženih vrsta, ukaže na nedostatke u postojećem sistemu zaštite i predlože rešenja kojima bi se moglo poboljšati stanje ili bar usporiti negativni procesi. U Srbiji je do sada objavljeno šest crvenih knjiga i to prva pre 20 godina o biljkama, a zatim iz sveta faune o dnevnim leptirima, vodozemcima i gmizavcima.

Objavljivanjem dve nova toma iz edicije Crvene knjige faune Srbije dobli smo dve nove knjige od nacionalnog značaja za zaštitu prirode, budući da predstavljaju instrument i naučnu i stručnu osnovu za zaštitu i očuvanje divljih ptica i pravokrilaca.

U ime izdavača na promociji će govoriti: mr Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, dr Goran Anačkov, direktor Deprtmana za biologiju i ekologiju PMF-a Univerziteta u Novom Sadu i Milan Ružić, predsednik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Značaj knjiga predstaviće recenzenti akademik prof dr Vladimir Stevanović, prof dr Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta u Beogradu i prof dr Olivera Bjelić Čabrilo sa PMF-a u Novom Sadu. Sadržaj Crvene knjige faune Srbije III: Ptice u ime uredničkog i autroskog tima preznetovaće msc Dimitrije Radišić (PMF; Novi Sad) i o Crvenoj knjizi faune Srbije IV: Pravokrilci, u ime autorskog tima govoriće prof dr Ivo Karaman (PMF, Novi Sad)

Tim za izradu Crvene knjige ptica Srbije imao je zadatak da prikupi, analizira, protumači i u izveštaje o riziku od iščezavaja sažme i pretoči gotovo nesagledivu količinu podataka i znanja o pticama Srbije, koje su skoro tri veka prikupljali prirodnjaci i naučnici različitih profesija, porekla i jezika, kojima su se služili. Obrađene su 352 pouzdano zabeležene vrste u Srbiji, procenjen je rizik od iščezavanja gnezdeće populacije 255 vrsta i negnezdeće populacije svih vrsta, korišćena je baza podataka sa više od 312.000 nalaza koje su prikupili brojni poznavaoci ptica.

Crvena knjiga o pravokrilcima je prva objavljena knjiga na svetskom niovu ovog tipa za prvakrilce. Crvena knjiga o pravokrilcima daje prikaz jedne grupe insekata i njenog trenutnog stanja u Srbiji, s akcentom na predstavnicima koji su ugroženi i pred nestankom, kako bi se ukazalo na neophodnost sveobuhvatne zaštite najugroženijih vrsta pravokrilaca. Prikazani rezultati predstavlaljaju rad višedecenijskih terenskih istraživanja širom Srbije i literaturnih podataka koji pokrivaju period duži od jednog i po veka. U knjizi je prikazan broj od 35 taksona, za koje autori smatraju da su potencijalno ugroženi ili na ivici potpunog nestanka iz faune Srbije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.