Ekologija

Katastar rudarskog otpada Republike Srbije

Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji sprovelo je obilazak i analizu 250 lokacija napuštenog rudarskog otpada (deponija) u Republici Srbiji u okviru projekta „Katastar rudarskog otpada Republike Srbije“, koji implementira konzorcijum nemačkih kompanija Plejades i DMT u saradnji sa lokalnim partnerom Institutom za rudarstvo i metalurgiju Bor.

Za naredne faze projekta i detaljnu analizu i istraživanje odabrana je 41 lokacija. Od dobijenih rezultata istraživanja formiraće se digitalna baza podataka ‐ Katastar rudarskog otpada, koji do sada u Republici Srbiji nije postojao. Cilj projektnih aktivnosti je usaglašavanje sa zakonskom regulativom EU i razvoj i unapređenje sistema upravljanja rudarskim otpadom u Republici Srbiji. U skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima iz 2015. godine, Ministarstvo rudarstva i energetike, uz finansijsku pomoć Evropske unije, realizuje trogodišnji projekat „Katastar rudarskog otpada Republike Srbije“ sa ciljem da sistematizuje i kompletira podatke o aktivnim i napuštenim lokacijama rudarskog otpada na teritoriji Republike Srbije.

U skladu sa predviđenim aktivnostima projekta u toku prve godine realizovan je obilazak 250 lokacija napuštenog rudarskog otpada širom Republike Srbije i dobijeni su osnovni podaci o posećenim lokacijama, vrsti i količinama rudarskog otpada, identifikovana su odlagališta koja su potencijalno opasna u pogledu fizičke stabilnosti, kao i prisustvo negativnih uticaja na životnu sredinu koji su potencijalno opasni po ljudsko zdravlje i okolinu. Dobijeni rezultati biće deo baze podataka Katastra rudarskog otpada u vidu veb aplikacija i Knjige katastra rudarskog otpada. Katastar će sadržati i lokacije rudarskog otpada aktivnih rudnika i lokacije napuštenog rudarskog otpada.

Povodom realizacije projekta, Ministarstvo rudarstva i energetike je izjavilo: „Rudarski sektor beleži sve značajnije rezultate u Republici Srbiji. U ovom trenutku čak 25 kompanija vrši geološka istraživanja i rudarstvo bi moglo da učestvuje sa čak 5% u BDP‐u zemlje. Ipak, održivo i odgovorno upravljanje sektorom rudarstva podrazumeva i istraživanje i procenu rizika po životnu sredinu rudarskog otpada na napuštenim lokacijama. Projekat „Katastar rudarskog otpada“ nam pomaže da identifikujemo, istražimo i klasifikujemo sve lokacije koje tek treba da saniramo i otklonimo potencijalne, a u slučaju nekih lokacija i realne, pretnje i opasnosti po životnu sredinu, bezbednost i zdravlje naših građana.“

 

41 lokacija za dalje istraživanje

U okviru naredne faze projekta, 41 lokacija rudarskog otpada detaljno će biti analizirana i istražena. Ove lokacije su odabrane s obzirom na njihov mogući uticaj na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje ljudi. Odabrane lokacije nalaze se u sledećim opštinama: Čajetina (4), Nova Varoš (2), Raška (7), Krupanj (4), Loznica, Prijepolje, Knjaževac, Zaječar (2), Crna trava, Surdulica, Majdanpek (3), Voždovac, Kučevo, Aleksinac (2), Mali Zvornik, Kragujevac grad, Boljevac, Zaječar, Brus, Ljubovija (3), Žagubica‐Bor i Dimitrovgrad.

Količina otpada na odabranim lokacijama čini 90% ukupne količine rudarskog otpada koji se nalazi na svim posećenim lokacijama napuštenog rudarskog otpada (ukupno 250 lokacija). Rezultati istraživanja 41 lokacije biće predstavljeni u izveštaju, koji treba da sadrži detaljne podatke za svaku lokaciju: opis lokacije, rezultate hemijske, mineraloške i geotehničke analize, uticaj na životnu sredinu (efekat koji rudarski otpad ima na kvalitet podzemnih i površinskih voda, vazduha i okolnog zemljišta) i mogući efekti na zdravlje ljudi.

 

O projektu

Cilj projekta „Katastar rudarskog otpada Republike Srbije“ je harmonizacija zakonodavstva sa regulativom Evropske unije u sektorima rudarstva i zaštite životne sredine, konkretno kroz razvoj i poboljšanje sistema upravljanja rudarskim otpadom.

Projekat vredan 32,1 miliona evra finansira Evropska unija u iznosu od 90% sredstava, dok preostalih 10% obezbeđuje Vlada Republike Srbije. Krajnji korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike, a projekat implementira konzorcijum nemačkih kompanija Plejades i DMT u saradnji sa domaćim firmama.

Više o projektu na veb sajtu projekta: http://katastarrudarskogotpada.rs/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *