Ekologija

Ka mudrijem upravljanju i očuvanju sliva reke Save

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine sa državnim sekretarom Ivanom Karićem na čelu razgovarali su danas sa Gabrijelom Švadererom, izvršnim direktorom međunarodne organizacije „Euronatur“, i Tiborom Mikuškom iz hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode. Razgovor je bio posvećen incijativama SavaParks mreže – mreže zaštićenih područja u slivu reke Save, i mogućnostima boljeg upravljanja i zaštite područja savskog basena od značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti, ali i za borbu protiv poplava u Srbiji.

Državni sekretar Ivan Karić istakao je da je Ministarstvo zaštite životne sredine naročito angažovano na razvoju saradnje sa susednim zemljama u oblasti zaštite životne sredine i prirode. „Uključili smo se i podržali inicijative za zaštitu rečnih područja u regionu kao što je zaštita ušća reke Drine kao rezervata biosfere, a imanentno ovim aktivnostima je i inicijativa za bolje upravljanje savskim basenom“, naglasio je Karić.

Kako je istakao Gabrijel Švaderer, SavaParks mreža koja okuplja 21 članicu iz zemalja savskog basena – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije,  naročito je posvećena zaštiti centralnog dela basena reke Save, vruće tačke biodiverziteta, ne samo Balkana, već i Evrope. Direktor Euronatura ovom prilikom predstavio je publikaciju Mreže, „Belu knjigu o Savi“, i naglasio prekogranični kontekst i poguban značaj negativnih uticaja i pretnji po prirodu i biodiverzitet savskog basena. Delegaciji Ministarstva predstavljeni su takođe planovi Mreže koji se odnose na revitalizaciju staništa na području savskog basena, kao što su Bosutske šume i Orlača u Srbiji. „SavaPark mreža pomaže da se Posavinom održivo upravlja, a naročito da se ustanove rešenja i preporuke kako se suočiti i nositi sa brojnim negativnim uticajima“, istakao je na sastanku dr Slobodan Puzović, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Državni sekretar Ivan Karić izrazio je na sastanku punu podršku ciljevima i aktivnostima SavaPark mreže, i izrazio očekivanje da će aktivnosti usmerene na očuvanje i bolje upravljanje prirodnim vrednostima savskog basena naići na što veći odziv kod svih interesnih strana u Srbiji i regionu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *