Hronika

U Gornjem Milanovcu predstavljen Izveštaj o radu opštinskog štaba za vanredne situacije

U svečanoj sali Okružnog načelstva u Gornjem Milanovcu, predstavljen je Izveštaj o radu opštinskog štaba za vanredne situacije i Analiza akcionog plana komandno – simulacione vežbe.
Detaljan Izveštaj o radu opštinskog štaba za vanredne situacije i Analizu akcionog plana komandno – simulacione vežbe prisutnima je predstavio načelnik štaba za vanredne situacije Milorad Dimitrijević koji je rekao da je prošle godine blagovremeno izrađen Operativni plan odbrane od poplava u cilju preventivnog smanjenja rizika od poplava.
U tu svrhu Javno preduzeće za izgradnju izvelo je radove na uređenju i čišćenju reka i potoka, kako na gradskom, tako i na prigradskom području. Očišćeno je 3.5 kilometara reka i potoka, iskopano 20 kilometara kanala i propusta za regulaciju površinskih voda na putevima i saobraćajnicama i ugrađeno 580 metara cevi, koje pored zaštite puteva imaju funkciju zaštite od poplava, klizišta i odrona.
Prošle godine Opština Gornji Milanovac je investirala i uložila oko 3,5 miliona dinara u izgradnju elektronskog sistema za javno uzbunjivanje stanovništva. Sredstva su uložena i za popravku sistema električnih sirena koje nisu bile u funkciji.
Na sastanku je rečeno da je aktom predsednika opštine Gornji Milanovac, komandanta Štaba za vanredne situacije, formiran stručni tim za izradu Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Od 12 vrsta opasnosti definisanih po metodologiji za izradu Procene radi se o devet vrsta opasnosti koje će se utvrditi i rangirati prema stepenu ugroženosti. Očekuje se da Procene ugroženosti bude završena do kraja ovog meseca nakon čega će biti upućena na saglasnost nadležnom ministarstvu. Nakon usvajanja od strane Skupštine opštine Gornji Milanovac, očekuje se izradu Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.
Ove godine planiran je početak radova na sanaciji korita potoka Jakljevo, čija je vrednost 21 milion dinara. Radovi su planirani od mosta u ulici Milutina Todorovića Žice, uzvodno do ulice Natalije Carević.
Učesnicima komandno – simulacione vežbe na temu „Razvoj lokalne zajednice za delovanje u nesrećama“ koja je održana 21. i 22. februara prošle godine u Gornjem Milanovcu uručeni su sertifikati.
Na sastanku u zgradi Okružnog načelstva prisustvovali su komandant štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac, predsednik opštine Dejan Kovačević, članovi opštinskog štaba za vanredne situacije predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ivan Radivojević iz Nacionalnog trening centra za vanredne situacije i Đula Lošanc, koordinator razvoja programa priprema za delovanje u nesrećama ispred Crvenog krsta Srbije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *