Ekologija

Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2017. godine

Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2017. godine sadrži analizu rezultata merenja zagađujućih materija iz državne i lokalnih mreža za monitoring kvaliteta vazduha, kao i koncentracije alergenog polena tokom 2017. godine.
U Izveštaju je data, saglasno važećoj regulativi, jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji zasnovana na rezultatima referentnog automatskog monitoringa saglasno čl. 21. Zakona o zaštiti vazduha, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. gl. RS” br.11/10 i 75/10), Uredbi o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži (“Sl. gl. RS” broj 58/11) i Uredbi o utvrđivanju zona i aglomeracija (“Sl. gl. RS” br. 58/11 i 98/12 ), kao i na osnovu rezultata merenja alergenog polena u vazduhu saglasno čl. 12. Zakona o zaštiti vazduha (“Sl. gl. RS” br. 36/09 i 10/13). Izveštaj sadrži i prikaz trenda kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama u Republici Srbiji i indikatore izloženosti gradskog stanovništva delovanju suspendovanih čestica PM10 i PM2.5.
Bitni delovi i konstatacije iz ovog Izveštaja biće sadržani u Izveštaju o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2017. godinu koji izrađuje Agencija. Kompletan Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *