Kompanije

IN Hotel obnovio Sertifikat Zeleni ključ za 2017. godinu

Lidija Marinković, Executive housekeeper IN Hotel Beograd

Kada je IN Hotel započeo proces sertifikacije i koje je kriterijume morao da ispuni da bi dobio Zeleni ključ, međunarodni sertifikat koji se dodeljuje objektima u turizmu i turističkim atrakcijama?

Pripreme su počele 2015. godine a završili smo i Sertifikat dobili 2016. godine i uspešno obnovili za 2017. godinu. Spisak kriterijuma za dobijanje Zelenog ključa sastoji se od preko 100 uslova koje je potrebno ispuniti, a odnose se na edukaciju, kako zaposlenih, tako i gostiju, očuvanje životne sredine, kontrolisanu potrošnju prirodnih resursa (voda, električna energija, hrana).

Na koji način IN Hotel racionalnije troši vodu i električnu energiju?

Odmah smo shvatili da treba da imamo ispravne instalacije i uređaje. Od početka smo u ceo proces uključili i tehničku službu hotela, tako da svakom trenutku imamo neophodne informacije koje su važne za sistem funkcionisanja i racionalne potrošnje vode i električne energije. Štednjom resursa stvaramo kapital koji posle ulažemo dalje, po potrebi i u skladu sa smernicama projekta Zeleni ključ. Tako smo početkom ove godine zamenili kompletnu staru spoljnu rasvetu novom ekonomičnom i štedljivom led rasvetom. Električnu energiju štedimo planski, uvek vodeći računa o tome da ni na koji način ne dovedemo u pitanje kvalitet usluge koju pružamo gostima. Kontroliše se temperatura u svim prostorima redovno, reaguje se u skladu sa potrebama i to namenski i pojedinačno.

Zimski i letnji režim podrazumevaju i način postavljanja teških zavesa (black out) koji u letnjem periodu čuvaju svežinu u enterijeru, a zimi, kada ih „razmaknemo“, omogućavaju dodatno svetlo. Svuda po malo, nama znači mnogo.

Vodu čuvamo sve više i više i ona ne teče tamo gde ne mora. Instalacije moraju biti maksimalno ispravne, nigde ne sme da kaplje, svaka slavina, svaki tuš, mora da je ispravan. Već jedanaestu godinu redovno, organizovano i planski održavamo sve instalacije i tako najbolje štedimo, jer je najveći trošak kada sanirate havarijsko stanje sistema. Sa druge strane, usvojili smo i standarde koje Zeleni ključ preporučuje i tačno propisuje protok vode u minuti za svako točiono mesto pojedinačno. Gosti su putem štampanog kolaterala obavešteni o našim naporima i pozvani da se uključe. Tako, ukoliko ne žele da im se peškiri ili deo posteljine menja svakodnevno, na raspolaganju su im kartice, kojima o tome obaveštavaju Domaćinstvo.

Koliko pridajete pažnje klimatskim promenama, zelenilu u van hotelskom prostoru i ozelenjavanju hotelskog enterijera?

IN Hotel ima uspostavljen sistem koji se bazira na stalnom praćenju vremenske prognoze tako da tačno znamo kako i koliko da rashladimo i zagrejemo hotel prema spoljašnjim uslovima. Na taj način čuvamo naše resurse ( nameštaj, uređaje, posteljinu itd).

Radno vreme zaposlenih prilagođeno je sezonskim uslovima jer se tačno zna ko šta i kad treba da polije, pokosi, počisti sneg, iznese, unese i to je racionalan pristup u skladu sa vremenskim prilikama ( kiša, sneg, vetar, suša). Sve zelene površine, koje smo sami projektovali i zasadili, gledamo da sačuvamo, da sve uvek bude zaliveno i uredno orezano i pokošeno. Unutar hotela prostor oplemenjujemo prirodnim dekorativnim aranžmanima koje sami pravimo, a sve sa ciljem da gostima bude prijatno i lepo.

Kako ste rešili upravljanje otpadom na nivou hotela i imate li kontejnere za reciklažu različitih materijala i sarađujete li sa određenim reciklažnim centrom u Beogradu?

Naravno da imamo kontejnere i oni se nalaze u prostoru određenom isključivo za tu namenu. Na svakom kontejneru jasno je napisano plastika, metal, karton i posebno za ostatke hrane. U letnjem periodu pojačavamo periodiku pranja kontejnera i sa JKP „Gradskom čistoćom“ imamo dogovor da češće dolaze i odvoze otpad.

Takođe, upotrebljeno ulje sakupljamo i dostavljamo ovlašćenom recikleru na reciklažu.

IN Hotel ima nedeljni i mesečni plan sanitarne dezinfekcije i deratizacije i ugovor sa EKOSAN-om tako da sve mora da bude čisto i funkcionalno.

Kako IN Hotel postupa sa viškovima hrane i biorazgradivim otpadom?

Što se tiče hrane IN Hotel radi po HASAP-u i fizički i admistrativno. Trudimo se da sve bude besprekorno čisto, ništa ne radimo radi forme, već zbog zadovoljstva korisnika, zato imamo vrlo visoku ocenu.

Samo treba razmišljati i racionalno postupati sa hranom, voditi računa o količini hrane koja se priprema i servira. Najveća šteta je baciti hranu i mi ulažemo velike napore da do toga ne dolazi.

Da li koristite netoksična sredstava za čišćenje?

IN Hotel ima ugovor sa Ekolabom i od njih tražimo sertifikate da rade sa neškodljivim deterdžentima. Pošto imamo Sertifikat Zeleni ključ mi smo u obavezi da ispostavimo dobavljačima koji su to proizvodi koji ispunjavaju ekološke standarde. Na isti način sarađujemo i sa spoljnim servisom za pranje i peglanje posteljine i veša, sa obzirom da ne posedujemo sopstvenu perionicu.

Snabdevate li se organskim proizvodima?

Organska hrana je u fokusu, ali se mora vrlo jasno znati da samo ona koja poseduje sertifikat jeste za nas merodavna. Mi smo sebi postavili cilj da svake godine za po pet odsto povećavamo udeo organske hrane u ishrani.

Kako postupate sa kućnim ljubimcima gostiju hotela?

IN Hotel nije u prilici i situaciji da prihvata velike kućne ljubimce, ali izlazimo u susret gostima koji imaju manje kućne ljubimce kada god smo to u prilici. Naravno po odlasku sledi detaljno sređivanje soba, pranje tepiha, zavesa i slično.

Podstičete li goste da koriste peškire više puta i da imaju obzira prema potrošnji vode, struje i ostalih hotelskih resursa?

Da, pomenuli smo to već. Dodala bih, da se gosti veoma lepo odazivaju na postavljena obaveštenja i to nas raduje.

Pokušavamo da i kod gostiju podstaknemo potrebu za racionalnim načinom potrošnje prirodnih resursa. Uostalom, tokom boravka u hotelu, ovo je njihova druga kuća, pa onda nije teško i ponašati se u skladu sa time.

Kako sprovodite edukaciju zaposlenih o razvrstavanju otpada i načinima kako mogu da uštede vodu ili električnu energiju?

Edukacija zaposlenih se sprovodi kontinuirano i sa ciljem da shvate da od njihovog odnosa prema resursima svi mi imamo koristi – i okruženje i životna sredina. Oni to dobro razumeju i svakodnevno daju svoj doprinos.

Milisav PAJEVIĆ

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *