Ekologija

Globalni sporazum za borbu protiv klimatskih promena

Skupština Republike Srbije usvojila je Sporazum iz Pariza, globalni sporazum za borbu protiv klimatskih promena

Skupština Republike Srbije usvojila je Sporazum iz Pariza, globalni sporazum za borbu protiv klimatskih promena. Srbija je time postala zemalja potpisnica koja je i ratifikovala Sporazum iz Pariza i obavezala se da doprinosi smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou. Ratifikacija Sporazuma iz Pariza potvrđuje opredeljenost Republike Srbije da učestvuje u međunarodnim procesima kao ravnopravni partner, ali i povećava mogućnosti korišćenja sredstava međunarodnih fondova za postizanje ciljeva i razvoj praćen smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Sporazum iz Pariza ima za cilj smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na nivo koji će ograničiti rast temperature na globalnom nivou ispod 2oC. Naučnici ovu granicu smatraju kao granicu sigurnosti, nakon koje promene klime postaju takve da je mogućnost prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove značajno smanjenja.
Sporazum iz Pariza usvojen je na 21. Konferenciji država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime (COP 21), a stupio je na snagu 4. novembra 2016. godine. Uslov za stupanje na snagu bio je da najmanje 55 država članica ratifikuje Sporazum, koje istovremeno predstavljaju i minimum 55% GHG globalnih emisija. Sporazum stupa na snagu za svaku državu članicu nakon ratifikacije na nacionalnom nivou. Period sprovođenja Sporazuma iz Pariza započinje 2021. godine.

Tekst Sporazuma iz Pariza, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik možete preuzeti sa linka:

http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3074-16.pdf

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *