Ekologija, Projekti

CEP realizovao projekat “Povežimo se! Za zdravu životnu sredinu prema evropskim standardima”

Centar za evropske politike (CEP) je zajedno sa partnerskim organizacijama Ekološkim centrom Stanište, Ekološkim pokretom Odžaka, Lokalnim ekološkim pokretom iz Smedereva i Business and Economy Centrom tokom jednogodišnjeg projekta “Povežimo se! Za zdravu životnu sredinu prema evropskim standardima” doprineo poboljšanju učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka koje se odnose na pristupne pregovore u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 – životna sredina i klimatske promene.
Informisanost i sposobnost civilnog društva da zagovara najbolja rešenja unapređeni su na osnovu temeljnog istraživanja o finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou i učešća javnosti.
Istraživanje je sprovedeno na osnovu podataka dobijenih od državnih i pokrajinskih organa i 145 lokalnih samouprava. Rezultati istraživanja i preporuke za unapređenje stanja dati su u studiji “Lokalne finansije i životna sredina: Koji su ključni problemi i moguća rešenja”, i tri sižea politike: Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou: Odnos prihoda i rashoda, Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou: Planiranje budžetskih fondova i Lokalne finansije i životna sredina: Koji su ključni problemi i moguća rešenja? koje su napisali istraživač Ekološkog centra Stanište Dejan Maksimović i istraživač CEP-a Stefan Šipka.
Znanja i veštine predstavnika civilnog društva o metodama komunikacije, procesu pristupanja EU, kreiranju javnih politika i finansiranju zaštite životne sredine poboljšani su održavanjem 12 obuka za predstavnike/ce ekoloških NVO, a svest šire javnosti o značaju životne sredine povećana putem medijskih nastupa, kratkometražne animacije i 17 predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola.
Dijalog između predstavnika civilnog društva, javnog i civilnog sektora ojačan je putem osam javnih događaja za predstavnike javnog, civilnog i privatnog sektora na ključne teme u vezi sa zaštitom životne sredine.
Na finalnoj konferenciji organizovanoj u okviru ovog projekta, učestvovali su najviši predstavnici državnih institucija i EU u Srbiji i ukupno oko 60 učesnika.
Projekat je realizovan u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *