Projekti

Završna prezentacija projekta “Voda i život – obrazovanje za opstanak”

Završna prezentacija projekta “Voda i život – obrazovanje za opstanak” ostvarenog u saradnji Udruženja “Škola za opstanak” sa Hemijsko-tehnološkom školom iz Kruševca, Tehničkom školom “23. maj” iz Pančeva i Geološko i hidrometeorološkom školom „Milutin Milanković“ iz Beograda, održana je u prostorijama “Kuće ljudskih prava i demokratije” u Beogradu.
Prezentaciji aktivnosti i rezultata projekta “Voda i život- obrazovanje za opstanak” prisustvovao je prof. dr Vladimir Džamić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine.
– Blizu 90 nastavnika iz tri partnerske škole bili su u prilici da upoznaju posebnosti našeg akreditovanog dvodnevnog seminara “Obrazovanje za opstanak- prepoznavanje ekoloških bezbednosnih rizika i reagovanje na njih”, jer sadrži pored najnovijih teorijskih spoznaja i interaktivnog pristupa u radu i radionicu u prirodi “Motri i uoči” i to najčešće u zaštićenim prirodnim dobrima. Ovoga puta na Jezeru Ćelije, u Gradskoj šumi kod Pančeva, u Topčideru i na Ušću Save u Dunav, rekla je Jelena Nikolić Antonijević, koordinator projekta i dodala da su učesnici seminara upoznati su sa uzrocima i posledicama ekološke krize, ekološkim bezbednosnim rizicima, konceptom održivog razvoja i primerima neodržive prakse korišćenja vode, klimatskim promenama i nihovoj manifestaciji u biosferi, kao i o promenama u predeonom diverzitetu i vodenim ekosistemima.
Rečeno je su kroz evaluaciju seminara nastavnici iskazali svoje zadovoljstvo i podršku konceptu učenja za život u prirodi od prirode za čiju primenu se već godinama zalaže “Škola za opstanak.” Nastavnici su spremniji za integrisanu nastavu i međupredmetno povezivanje, a nakon učešća na ovom projektu i za saradnju sa drugim školama i razmenu iskustava.
 – Projekat “Voda i život- obrazovanje za opstanak” nosi želju svih nas da poboljšamo kvalitet obrazovanja za održivi razvoj, podstaknemo razmišljanje i učenje na primerima iz prirode i informisanje o UN ciljevima za održivi razvoj, istakla je mr Gordana Brun, predsednica Udruženja „Škole za opstanak“ i naglasila da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavilo već od ove jeseni za učenike gimnazija u Srbiji nov izborni predmet obrazovanje za održivi razvoj, što će doprineti njihovoj boljoj informisanosti i uključenosti u svakodnevni život škole i lokalne zajednice radi razvijanja zdravih stilova življenja.
Takođe, uvodi se projektna nastava, prvo u prvi razred osnovne škole, postepeno u ostale.
To neće biti nov predmet, već jednom nedeljno čas namenjen svim predmetima i njihovom međusobnom povezivanju. Biće to integrisane teme, koje će motivisati učenike na sveobuhvatnije i celovitije razmišljanje i angažovanje.
Projekat “Voda i život- obrazovanje za opstanak” je realizovan u okviru „SEEDLING programa“ malih grantova “Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi” Regionalnog centra za životnu sredinu Centralne i Istočne Evropu (REC), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije (ADA).
Milisav Pajević

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *