Ekologija

Uredbu o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara

Vlada Republike Srbije je na poslednjoj sednici donela Uredbu o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2019. godini.
Uredbom su utvrđeni raspored, uslovi i način korišćenja sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa koja su određena Zakonom o budžetu Republike Srbije za ovu godinu.
Subvencije u ukupnom iznosu od 230 miliona dinara, odnose se na finansiranje radova i drugih troškova, uključujući zarade zaposlenih kod upravljača na poslovima definisanim Zakonom o zaštiti prirode i ovom uredbom, kao i vrednost upotrebljenih sopstvenih resursa i dobara, za period od 1. januara do 31. decembra ove godine.
Pravo na korišćenje subvencija imaju upravljači nacionalnih parkova i zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade.
Subvencije se dodeljuju upravljačima na osnovu programa upravljanja zaštićenog područja za 2019. godinu na koji je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost u skladu sa zakonom.
Dodela subvencija vrši se po zahtevu za dodelu sredstava subvencija za zaštićena prirodna dobra od nacionalnog interesa, koje upravljači podnose, najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a na osnovu obaveštenja Ministarstva zaštite životne sredine.
Upravljači zaštićenih područja proglašenih u 2019. godini mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 31. oktobra ove godine.
Milisav Pajević

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *