Ekologija

Udruženim snagama Energetske zajednice i organizacije The Nature Conservancy do obnovljive revolucije

Sekretarijat Energetske zajednice i The Nature Conservancy (TNC) su uspostavili partnerstvo na unapređivanju procesa planiranja i izdavanja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije. Ova istorijska saradnja je utemeljena na Memorandumu o razumevanju (MoR) i usklađena sa Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, koji počiva na principima održivog energetskog razvoja.

Primarni cilj MoR-a je jačanje održivosti energetskih projekata širom Energetske zajednice, sa posebnim naglaskom na unapređenje obnovljivih izvora energije i pojednostavljivanje procedura izdavanja dozvola. Imperativ ovog partnerstva proizilazi iz globalnih prilika, uključujući potrebu za ublažavanjem klimatskih promena, energetskom sigurnošću i ekonomskim razvojem u državama članicama Energetske zajednice.

Dragana Mileusnić, direktorka programa TNC-a za jugoistočnu Evropu, istakla je: “Ova saradnja simbolizuje našu posvećenost ekološki odgovornijoj budućnosti, predvođenoj obnovljivim izvorima energije. Zajedno ćemo pokazati da međusektorska saradnja može doprineti izgradnji kapaciteta u državama članicama Energetske zajednice i ubrzanju razvoja obnovljivih izvora energije, koji je na usluzi i društvu, i prirodi. Ovakva saradnja ne samo da osnažuje naš rad na Zapadnom Balkanu, već postavlja standarde za njegovu širu primenu.”

The Nature Conservancy, prepoznat po svojoj stručnosti kada je u pitanju ubrzavanje održivih projekata obnovljivih izvora energije, usko će sarađivati sa Sekretarijatom Energetske zajednice i predstavnicima stručne javnosti na razvijanju inovativnih rešenja za identifikaciju lokacija pogodnih za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, poznatih kao “Područja ubrzanog razvoja obnovljivih izvora energije”. Ova inicijativa Evropske unije je novi koncept koji odražava ključne aspekte TNC-jevog pionirskog pristupa zvanog “Site Renewables Right”, zahtevajući od njenih zemalja članica da sprovedu prostorno mapiranje kako bi se unapred odredile zone sa niskokonfliktnim potencijalom, na kojima bi se proces izdavanja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije odvijao po ubrzanom postupku. Energetska zajednica i TNC će raditi temeljno na razradi opcija za razvoj jedinstvene kontaktne tačke („one-stop shop“), te pojednostavljivanje i ubrzavanje procesa izdavanja dozvola. Krajnji cilj je ubrzanje razvoja projekata obnovljivih izvora energije, koji će biti u harmoniji sa drugim ekonomskim aktivnostima, poput poljoprivrede i turizma.

Kako bi obezbedile postizanje klimatskih ciljeva, energetske bezbednosti i ekonomskog razvoja, države članice Energetske zajednice moraju značajno povećati udeo obnovljivih izvora energije, naročito vetra i sunca. Prioritet na tom putu predstavlja rešavanje problema zastoja u proceduri izdavanja dozvola u ovim zemljema, imajući u vidu da desetine gigavata solarnih i vetroenergetskih projekata čekaju priključenje na mrežu. Uspostavljanje “područja ubrzanog razvoja obnovljivih izvora energije” od strane Evropske unije, koje karakteriše visok razvojni potencijal i minimalan uticaj na životnu sredinu, predstavlja model koji bi Energetska zajednica trebalo uskoro da primeni. Ovaj MoR će osnažiti postojeće inicijative usmerene na uspostavljanju takvih područja, nadovezujući se na napredak koji je već postignut u Srbiji i Severnoj Makedoniji, sa ciljem da se ti napori prošire na čitav region Energetske zajednice.

Ovo partnerstvo predstavlja ključni korak ka čistijoj i održivijoj energetskoj budućnosti, promovišući ravnotežu između zaštite prirode i ekonomskog napretka unutar Energetske zajednice.

Energetska zajednica

Energetska zajednica je međunarodna organizacija koja okuplja Evropsku uniju i njene susede u cilju stvaranja integrisanog panevropskog energetskog tržišta.

The Nature Conservancy

The Nature Conservancy je globalna organizacija posvećena očuvanju zemljišta i voda od kojih zavisi ceo život. Vođen naukom i potrebama na terenu, TNC kreira inovativna rešenja za najteže izazove sa ciljem da izgradi svet u kojem priroda i ljudi mogu da napreduju zajedno. Prisutan u 70 zemalja i teritorija, TNC koristi pristup koji uključuje lokalne zajednice, vlade, privatni sektor i druge partnere.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *