Ekologija

Spaseno i ispušteno u Dunav više od 330 kg autohtone ribe

Akcija spasavanja ribe i riblje mlađi i njeno prebacivanje u glavne rečne tokove reka Dunava i Save, u organizaciji JP „Vojvodinašume“, simbolično je nazvana „Milion jedinki riblje mlađi u 2021. godini vratimo Dunavu i Savi“. Spasavanja je obavljeno na području “Obedske bare“, i „Koviljsko-Petrovaradinskog rita“.
U ovoj akciji realizovano je spasavanja i translokacije dela zaostale riblje mlađi i ostalih jedinki autohtonih vrsta riba iz odsečenih bara Kenderat, Dugaja i Aleksina bara sa Koviljskog dela rita u glavno korito reke Dunav (Beščanski most – deo RP Srem).
Oprema i ljudstvo se premeštaju na nove lokacije, da bi do kraja avgusta i početkom septembra realizovali još nekoliko akcija spasavanja i translokacija riblje mlađi. Naredna akcija će biti na području “Apatinskog rita“ na reci Dunav, zatim razliv reke Dunav na području “Monoštorskog rita“ i verovatno ukoliko vodostaji budu optimalni, završetak ovogodišnje akcije „Milion jedinki riblje mlađi u 2021.godini vratimo Dunavu i Savi“, će biti u razlivu reke Dunav na području SRP “Deliblatska peščara“.
U akciji spasavanja i translokacije riblje mlađi učestvovao je i direktor JP „Vojvodinašume“ Kokai Roland, koji je tim povodom izjavio:
„JP Vojvodinašume, kao upravljač ribarskim područjima obezbeđuje očuvanje i održanje ribljeg fonda, kako po pitanju kvantiteta, tako i po pitanju raznovrsnosti ribljih vrsta – pre svega autohtonih. Osim preduzimanja mera i aktivnosti u svrhu sprečavanje ribokrađe, redovno se vrši i poribljavanje ribljom mlađi iz veštačkog uzgoja. Ovo što radimo ovih dana, se može shvatiti i kao poribljavanje ribom iz „prirodnog uzgoja“ – na način da mlađ i sitne jedinke autohtonih vrsta ribe spasavamo od gotovo sigurnog uginuća i prebacujemo ih u glavni tok reke.
Nekom ovo na prvi pogled možda izgleda kao mešanje u prirodne procese, ali čovek se davno umešao u prirodne procese. Na žalost to mešanje je uglavnom ostavljalo negativne posledice na prirodu. Isušivanje zemljišta za potrebe poljoprivrede, potrebe infrastrukture, urbanizacija priobalja, eksploatacija materijala iz korita reka… i slične aktivnosti su dovele prirodu u situaciju da joj je potrebna pomoć.
Baš to mi ovde, ovom akcijom i radimo – pokušavamo da pomognemo prirodi.“
Izvor: JP „Vojvodinašume“

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *