Najave događaja

Seminar: Prava i obaveze jedinica lokalne samouprave u oblasti upravljanja otpadom – izrada planskih dokumenata-

UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE SRBIJE organizuje jednodnevni informativni seminar pod nazivom:
Prava i obaveze jedinica lokalne samouprave u oblasti upravljanja otpadom – izrada planskih dokumenata-

Veći deo oblasti upravljanja otpadom regulisana je kompleksnim zakonodavstvom.
Izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, koje su stupile na snagu marta 2016. godine, uvele su niz novih zakonodavnih rešenja koja se između ostalog odnose i na prava i obaveza jedinica lokalne samouprave u oblasti upravljanja otpadom, i to u pogledu: selekcije i odvojenog sakupljanja otpada radi reciklaže; otvaranja centara za sakupljanje otpada iz domaćinstava; evidencije divljih deponija; evidencije i izrade projekata sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih deponija – smetlišta; obaveza javnih komunalnih preduzeća koja upravljaju postojećim nesanitarnim deponijama – smetlištima komunalnog otpada da izrade radne planove sa dinamikom prilagođavanja rada tih postrojenja i programom korektivnih mera.

Izmene zakona podrazumevaju i donošenje niza novih podzakonskih propisa, kao implementacionih akata. Neki od tih propisa su u fazi izrade i pripreme za usvajanje. Podzakonski propisi sadrže detaljnije uređenje prava i obaveze propisanih samim zakonom i treba da razrade i ”pojasne” zakonske odredbe.
Nova zakonska i podzakonska regulativa donosi niz novih prava, obaveza i razvojnih mogućnosti za jedinice lokalne samouprave.

Cilj seminara:
Učesnici seminara će dobiti značajne informacije koje se tiču prava, obaveza, odgovornosti i novih razvojnih mogućnosti jedinica lokalne samouprave prema važećoj zakonskoj regulativi. Seminar će pružiti bolje razumevanje i pojašnjenje primene prava i obaveza jedinica lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća sa pravnog, kao i sa implementacionog aspekta – posledica njihove primene/neprimene.

Poseban akcenat biće stavljen na praktičnu obuku i smernice za izradu radnih planova sa dinamikom prilagođavanja rada postojećih nesanitarnih deponija – smetlišta i programom korektivnih mera, kao i planova sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih deponija – smetlišta.

Učesnicima će biti pružena mogućnost da iznesu svoje predloge i pravce za izmenu zakona i donošenje podzakonskih akata u ovoj oblasti, a u cilju postizanja efikasnije implementacije.

Pravilno razumevanje novih prava i obaveza i praktične smernice za izradu planske dokumentacije od velikog su značaja za zakonito postupanje jedinica lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća, kao i za dalji razvoj i napredak jedinica lokalne samouprave u oblasti upravljanja otpadom.

Predavači:
Radmila Šerović-Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Gordana Perović-Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Ivana Radosavljević-član radne grupe za izradu Zakona o upravljanju otpadom i podzakonskih akata

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace (www.palacehotel.co.rs), Topličin venac 23, Beograd, 16 mart(petak) od 10-15 h

Cena:
Kotizacija uključuje informativno predavanje, osveženje u pauzama (sok,kafa) i zajednički ručak (švedski sto) sa predavačima.
Cena po učesniku: = 6.900,00 dinara (Udruženje nije u sistemu PDV-a)

NAKON VAŠE PISMENE PRIJAVE NA NAŠEM OBRASCU ISPOSTAVIĆEMO VAM PREDRAČUN ZA UPLATU KOTIZACIJE.

Prijavljivanje:
Koordinator organizacije: Marko Jovanović 021/65-26-715 ili 065/30-39-678
Tehničke konsultacije: Zoran Ignjić 063/77-806-55
vansituacijers@gmail.com

Zbog ograničenog broja učesnika ljubazno Vas molimo da pošalјete prijavu u što kraćem roku kako biste obezbedili svoje mesto

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *