Projekti, Zelena lista Srbije

Rešenje za komunalni otpad u Nišu

Ekološka organizacija „Zeleni ključ” osnovana je u Nišu. Grupa „zelenih” aktivista okupila se u Osnovnoj školi „Ivo Andrić” novembra 2003. godine. Osnovali smo ekološki klub i okupili zainteresovane osnovce sa kojima i danas radimo. Nakon dugogodišnjeg rada i postignutih rezultata, kao neformalna grupa građana, prerasli smo u Udruženje građana „Zeleni ključ” koje smo registrovali septembra 2006. godine. Godinama unazad bavimo se različitim ekološkim problemima, sa naglaskom na zagađenju izazvanim komunalnim otpadom. Pratimo kontinuirano i javne politike zaštite životne sredine koje uređuju oblast upravljanja komunalnim otpadom i drugih vrsta otpada.
Poražavajuće je da je ovo problem broj jedan u Srbiji, i kadgod smo bili na korak do rešenja i uspostavljanja dobrih sistema upravljanja komunalnim otpadom, dolazilo je do promene vlasti, globalne ekonomske krize i slično, pa i zbog toga uvek treba uzeti u obzir odgovornost donosilaca odluka i nosioca vlasti, ali neizostavno i odgovornost građana i građanki. Društvena komponenta je sastavni deo održivog razvoja koga čine još i ekologija i ekonomija, pa tako i kada govorimo o komunalnom otpadu i njegovoj optimizaciji, ljudi jesu u fokusu. Upravo zbog toga je upravljanje otpadom večiti problem u Srbiji, ali i na Balkanu. To je tema kojom ćemo se baviti tokom projekta „Oplaneti se”, u okviru ACT programa, koji sprovodimo kao mreža Zelene liste Srbije.
Balkanski sindrom – loše upravljanje otpadom na nacionalnom i lokalnom nivou – biće osnovne teme aktivnosti našeg udruženja, zajedno sa ostalim članicama mreže, u zavisnosti od okolnosti i specifičnosti sredina u kojima živimo i radimo. Pokušaćemo da dođemo do dobrih predloga mera i rešenja za uspostavljanje funkcionalnih sistema upravljanja otpadom i unapređenje postojećih. Za to će biti potrebno puno rada, kampanja informisanja i zagovaranja kod donosioca odluka, na oba nivoa – nacionalnom i lokalnom.
Od potpisivanja ugovora sa donatorom, učestvovali smo na dva treninga koji su doprineli povećanju kapaciteta udruženja za javno zagovaranje i samu realizaciju planiranih projektnih aktivnosti. Kontinuirano smo na zoom sastancima i pod mentorskim nadzorom, što doprinosi sigurnijoj realizaciji i postizanju zacrtanih ciljeva.
Što se tiče našeg rada na lokalu, odnosno u Nišu, mi smo posvećeni analizi trenutnog stanja sistema upravljanja komunalnim otpadom, analizi stavova građana i građanki i donosioca odluka, kako bismo na što adekvatniji način mogli da definišemo u okvirima postojećih zakonskih propisa i strateških dokumenata predloge mera i rešenja, te iniciramo donošenje nedostajućih. U Nišu je instaliran veliki broj reciklažnih ostrva – zapažamo njihovu nefunkcionalnost i neunificiranost – a na teritoriji dve opštine je uvedena takozvana „plava kanta” za primarnu selekciju reciklabilnih komponenti iz komunalnog otpada. Te sakupljene količine se izdvajaju u reciklažnom centru, ručno – na pokretnoj traci, a zatim se tako izdvojene reciklabilne komponente baliraju i nastavljaju tok reciklaže. U gradu je postavljen i veliki broj podzemnih kontejnera, a zadržan je i sistem metalnih kontejnera, najčešće u dvorištima zgrada za kolektivno stanovanje. Odvoz komunalnog otpada redovno se sprovodi i u većini sela na teritoriji grada Niša, ali još uvek ne u svim selima, i ne kod svih stanovnika. JKP „Medijana”, čiji su radnici angažovani na poslovima prikupljanja, prevoza, razvrstavanja i deponovanja komunalnog otpada, nema dovoljno kapaciteta, tehničkih, infrastrukturnih, ali ni ljudskih. Zbog nedovoljno ulaganja u postojeći sistem UO, kao i zbog nefunkcionalnosti, i ostalih problema, UO u Nišu je na nezadovoljavajućem nivou. Podzemni kontejneri su prepuni i najčešće su oko njih divlje deponije, građani/ke nepravilno razvrstavaju otpad u reciklažnim ostrvima, divljih deponija je sve veći broj kako u gradu, po obodu grada i naselja, tako i u selima i u prirodi, a najčešće u blizini sela ili polja, pored i u rekama, prirodnim jarugama i slično.
Ovako predstavljen sistem UO smatramo neadekvatnim za jedan grad poput Niša, koji pored svoje veličine predstavlja i središte južne Srbije i univerzitetski centar, koji ima dugu tradiciju zaštitarstva jer je to prvi grad u bivšoj SFRJ, a kasnije i Republici Srbiji koji je imao Fakultet zaštite na radu i bio pionir u uvođenju studijskog programa zaštite životne sredine.
Ono što smo sproveli pored učešća na treninzima i obukama, pored redovnih sastanaka članica i mentorskih sastanaka, posvetili smo se i kampanji na društvenim mrežama, pa smo tokom mesec i po dana uz kratke komentare objavljivali fotografije neadekvatnog upravljanja otpadom u Nišu, koje smo fotografisali mi iz udruženja, kao i građani i građanke. Ono što sledi je fejsbuk kampanja koja će podrazumevati emitovanje videa koji na jedan kreativan i jasno slikovit način ukazuje na problem koji nas opterećuje i koji želimo da rešimo. Pisanjem scenarija i planiranjem same kampanje bavili smo se tokom maja, a kampanja će otpočeti tokom jula. U pripremi su upitnici za predstojeće istraživanje, koje ćemo započeti paralelno sa fejsbuk kampanjom, a kasnije, nakon što izvršimo opservaciju svih raspoloživih podataka i dokumenata, kao i rezultata istraživanja, pristupićemo izradi predloga mera i rešenja i pokretanju inicijative kojom ćemo zahtevati unapređenje upravljanja komunalnim otpadom, sa akcentom na obavezu JLS za uključivanje OCD u procese odlučivanja i donošenja javnih politika ua upravljanje komunalnim otpadom.
Olivera Milošević,
predsednik udruženja i programski direktor
Udruženja građana „Zeleni ključ”, Niš

Info – O projektu „Oplaneti se!”
Glavne aktivnosti na projektu javnog zagovaranja pod nazivom „Oplaneti se!” odnosiće se pre svega na:
1. Izradu analize stanja komunalnog otpada u odabranim lokalnim zajednicama u kojima deluju članice ZLS, dokumenata javne politike, njihove primene u praksi, stepena uspostavljene saradnje subjekata u lokalnoj zajednici i postojećih kapaciteta za rešavanje problema i primenu donetih dokumenata.
2. Organizovanje seminara u odabranim lokalnim zajednicama za obuku predstavnike članica ZLS, partnerskih organizacija, lokalne uprave i institucija u oblasti upravljanja otpadom.
3. Organizovanje ankete i fokus grupe radi utvrđivanja stavova građana.
4. Formiranje lokalnih mreža OCD u odabranim lokalnim zajednicama iz kojih su naše članice.
5. Medijska kampanja putem sajta ZLS i društvenih mreža, glasila Ekolist i Poslovnog portala o upravljanju otpadom.
6. Organizovanje seminara na nivou ZLS za obuku saradnika članica za ekspertsko bavljenje praćenja i učešća odlučivanju o javnoj politici upravljanja komunalnim otpadom.
7. Organizovanje Hakatona radi unapređenja znanja i razmene inovativnih ideja.

Info – Članice Zelene liste
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost. Savez OCD Zelena lista Srbija nastao je kao rezultat višegodišnjeg projekta koji je realizovan u desetak gradova Srbije u periodu od 2009. do 2013. godine u oblasti upravljanja otpadom. Potom, ZLS i njene članice prošle su kroz projekte jačanja kapaciteta i početnog osposobljavanja za zagovaračke aktivnosti. Razvijeni su i informativni kanali namenjeni javnosti – internet sajt ZLS i prisustvo na društvenim mrežama, objave u časopisu Ekolist i drugo…
Članice mreže su Eko klub „Zeleni putokazi” iz Raške, „Društvo mladih istraživača” iz Bora, Centar za održivu budućnost „Zelena zona” iz Knjaževca, Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika, Ekološki pokret „Bela breza” iz Kruševca, „Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, Odred izviđača „Zavičaj 1903” iz Vranja, „Porečje” iz Vučja, „Zeleni krug” iz Novog Sada, Udruženje građana „Zeleni ključ” iz Niša i „Village” iz Bora.
Linkove prema internet stranicama članica ZLS potražite na logoima koji se nalaze u dnu strane.
Internet stranica Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” nalazi se na internet adresi:
http://www.oplanetise.com/

 

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *