Ekologija, Ostalo

Planovi za detaljno ispitivanje industrijskih lokaliteta

U Beogradu je održan sastanak posebne radne grupe koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine u cilju razmatranja i usvajanja rezultata istraživanja realizovanog u okviru UN environment/GEF projekta ”Unapređenje međusektorskog upravljanja zemljištem kroz smanjenje pritisaka na zemljište i planiranje korišćenja zemljišta”.
Članovi radne grupe su razmatrali rezultate istraživanja na 32 industrijska kompleksa sa istorijskim zagađenjem i potvrdili predlog prioriteta lokacija za detaljna istraživanja, sanaciju i remedijaciju, koji će biti dostavljen nadležnim institucijama i donosiocima odluka.
Da podsetimo nedavno je na globalnom Simpozijumu o zagađenju zemljišta koji je održan u sedištu UN za hranu i poljoprivredu (FAO) u Rimu, predstavljen projekat saradnje italijanskog Ministarstva životne sredine, zemljišta i mora, Agencije Ujedinjenih Nacija za životnu sredinu (UN environment) i Ministarstva životne sredine Republike Srbije – Agencije za zaštitu životne sredine.
U okviru ove pomoći podiže se kapacitet Agencije za zaštitu životne sredine za monitoring kontaminiranih lokaliteta, uzorkovanje i analize zemljišta i izradu Katastra kontaminiranih lokaliteta.
Biće izrađeni karakterizacioni planovi za detaljno ispitivanje industrijskih lokaliteta „Viskoza“ Loznica i „Zorka“ Šabac i unaprediće se Informacioni sistem zaštite životne sredine u delu Katastra kontaminiranih lokaliteta.

Milisav Pajević

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *