Ekologija, Hronika

Paljenje Carske bare

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštava da je izazivanjem požara koji se proširio na „Carsku baru“, jedan od svetski značajnih rezervata prirode počinjen zločin prema prirodi i životnoj sredini i traži da se počinioci i odgovorni najoštrije kazne.

Nadležne službe Ministarstva su na terenu i utvrđuju štetu načinjenu u požaru koji je 14. i 15. oktobra 2018. godine zahvatio više stotina hektara Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“.

Ministarstvo zaštite životne sredine će u narednim danima inicirati sastanak nadležnih državnih organa i institucija kako bismo rešili ovakve pojave i probleme koji ugrožavaju životnu sredinu, prirodna blaga i resurse koji pripadaju svim građanima Srbije.

Specijalni rezervat prirode ,,Carska bara” je zaštićeno područje Prve kategorije, kako bi se očuvao izuzetno raznovrstan i bogat divlji biljni i životinjski svet. Ovo područje uključeno je u Konvenciju o svetski značajnim močvarnim staništima-Ramsar (1995). Takođe je značajno kao IBA (važna područja za ptice) i IPA (važna područja za biljke) .

Ministarstvo zaštite životne sredine apeluje na sve građane da čuvaju i brinu o životnoj sredini i da budu odgovorni prema prirodi kako bi je sačuvali za sadašnje i buduće generacije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *