Najave događaja

Obeležavanje 4. Međunarodnog dana predela u Srbiji

Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa JP ”Nacionalni park Đerdap”, Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Šumarskim fakultetom, obeležiće Četvrti međunarodni dan predela u Srbiji, u ponedeljak 12. oktobra, u 10 časova u upravnoj zgradi JP ”NP Đerdap”, koji je domaćin ovogodišnjeg događaja.
Republika Srbija je potpisala i ratifikovala Evropsku konvenciju o predelu (EKP) 2011. godine i na taj način pridružila velikom broju zemalja (39) članica Saveta Evrope, koje su pokazale brigu o održivom razvoju i prepoznale predeo kao suštinski faktor u uspostavljanju ravnoteže između očuvanja prirodnog i kulturnog nasleđa, kao izraza evropskog identiteta i raznolikosti.
Savet Evrope je temu predela odredio kao važno polje evropske politike. Predeo je identifikovan kao deo kulturne baštine, kao kulturno i prirodno dobro od direktnog značaja za kvalitet života.
Svetski dan predela ustanovio je Savet Evrope ukazujući na značaj očuvanja predela, a Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa partnerskim institucijama, svake godine polovinom oktobra organizuje različite događaje kojima na simboličan način obeležava ovaj dan.
Ovogodišnja tema Dana predela posvećena je primeni Evropske Konvencije o predelu u sektorskim politikama, tako da će predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Nacionalnog parka Đerdap, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Šumarskog fakulteta, prikazati dosadašnji napredak u planiranju i uređenju predela, a posebno njihovoj integraciji u prostorno plansku dokumentaciju i različite sektorske strategije i politike.
Univerzitet u Beogradu/Šumarski fakultet, posvetiće nedelju, od 12. do 20. oktobra 2020. godine, izložbi radova studenata pejzažne arhitekture (tema: karakter predela u sektorskim planovima’), koji će biti izloženi u holu fakulteta, kao i zvaničnoj završnoj ceremoniji koja će biti održana 15. oktobra 2020. na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Ilustracija: David Marcu on Unsplash

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *