Projekti

Naše institucije koje pregovaraju za Poglavlje 27

Institucije Republike Srbije koje pregovaraju za Poglavlje 27 – životna sredina I klimatske promene
Pregovarački tim
Da podsetimo, Vlada Republike Srbije je 13. avgusta 2015. godine formirala tim za pregovore sa EU. Pregovarački tim učestvuje u kreiranju pregovaračke pozicije i izveštava vladu o procesu pregovora sa EU i sa međuvladinih konferencija po pojedinim poglavljima. Tim čine 24 člana koji dolaze iz državne administracije, akademske zajednice i civilnog sektora. U pregovaračkom timu, su po funkciji, državni sekretari ministarstava finansija i spoljnih poslova, šef Misije Srbije u Briselu, direktor Kancelarije za evropske integracije i predstavnik člana vlade zaduženog za evropske integracije, u ovom slučaju predstavnik Kabineta ministra bez portfelja. ostatak tima od 19 ljudi čine stručnjaci iz državne administracije i ministarstava koji su već učestvovali u procesu skrininga, predstavnici akademske zajednice, Nacionalnog konventa i civilnog društva. Članovi tima su i dve osobe koje se bave poglavljem 27 – životna sredina i klimatske promene, prof. dr. An]elka Mihajlov i doc. dr Mirjana Drenovak Ivanović.
Pregovaračka grupa
Pregovaračku grupu za životnu sredinu čine: predsednik Ivan Karić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, zamenik predsednika Biljana Filipović Đušić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine, sekretar Sandra Milićević Sperlić i zamenik sekretara Marija Raičević. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija Jasminka Gajić, načelnik Odeljenja za TARIS, instrumente carinske i spoljnotrgovinske zaštite, poreze i akcize u Sektoru za tarifske poslove, Vesna Vračar, rukovodilac Grupe za analitičko praćenje instrumenata carinske i spoljnotrgovinske zaštite u Odeljenju za TARIS, instrumente carinske i spoljnotrgovinske zaštite, poreze i akcize, Sektor za tarifske poslove, Nada Milojević, samostalni savetnik, Sektor budžeta i Maša Mitrović, savetnik u Odseku za koordinaciju poslova evropskih integracija, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije; Ministarstva privrede Sanja Đurđević, radno mesto za tehničke propise starog pristupa, Grupa za harmonizovane tehničke propise, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda i Jelena Petrović, zamenik člana,radno mesto za tehničku podršku u postupku notifikacije i informisanja, Grupa za registre, notifikaciju i info-centar za proizvode, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda; Ministarstva rudarstva i energetike Milica Zorić, viši savtenik, šef Odseka za sistemsko uređenje oblasti geologije i rudarstva, Snežana Ristić, viši savetnik, šef Odseka za praćenje stanja u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, Jelena Simović, pomoćnik ministra i Vesna Simić, savetnik, radno mesto za poslove u oblasti obnovljivih izvora energije; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Danica Uskoković, savetnik, Sektor za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje, Marko Cupara, savetnik, Sektor za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja i Slađana Kostić viši savetnik, Sektor za vazdušni saobraćaj; Ministarstva zdravlja dr. Vesna Knjeginjić, pomoćnik Ministra zdravlja, Zvonko Platiša, samostalni savetnik u Ministarstvu zdravlja, Lazar Smiljanić, savetnik Ministra zdravlja, dr. Branislava Matić, Odsek za životnu sredinu i zdravlje Instituta za javno zdravlje „dr. Milan Jovanović Batut“, dr Dragana Jovanović, šef Odseka za vodu za piće i rekreativne vode Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“,  dr. Dejan Živadinović, Odsek za vodu i piće i rekreativne vode Instituta za javno zdravlje „dr. Milan Jovanović Batut“; Ministarstva unutrašnjih poslova Ivan Baras, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije, Jelena Dimić, zamenik načelnika Odeljenja za opšte pravne poslove i međunarodnu saradnju Sektora za vanredne situacije MUP, Jadranka Tomić, inspektor za međunarodne odnose u Odeljenju za opšte pravne poslove i međunarodnu saradnju, Dejan Radinović, inspektor za praćenje propisa, EU integracije i projekte Evropske unije u Odeljenju za opšte pravne poslove i međunarodnu saradnju, Ljiljana Rauš, šef Odseka za koordinaciju izrade procene rizika i plana zaštite od tehničko tehničkih nesreća u Upravi za upravljanje rizikom, Sektor za vanredne situacije MUP i Goran Stojanović, šef Odseka za izradu procene rizika od elementarnih nepogoda u Upravi za upravljanje rizikom, Sektor za vanredne situacije MUP; Ministarstva pravde Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde i Milica Todorović, savetnik, Grupa za koordinaciju sprovođenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Snežana Pašalić, savetnik u Sektoru za osnovna istraživanja i razvoj naučnoistraživačkih kadrova – član I Vojislav Stefanović, savetnik u Sektoru za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem – zamenik člana;Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Vera Despotović, viši savetnik za koordinaciju i unapređenje međusektorske i međuregionalne saradnje u tržišnom nadzoru Sektora tržišne inspekcije; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcija za vode Nataša Milić, v.d. direktor Direkcije za vode, Marija Lazarević, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju u oblasti voda, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume, Dušan Jović, samostalni savetnik na poslovima za praćenje realizacije godišnjih planova gazdovanja šumama i usklađivanje mera razvoja šumarstva sa propisima i planskim dokumentima drugih sektora, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu Ivana Lazić, samostalni savetnik za dobrobit životinja, rukovodilac Grupe za zaštitu dobrobiti životinja u Odeljenju za zdravstvenu zaštitu i zaštitu dobrobiti životinja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja Snežana Jeličić, samostalni savetnik za procenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja u postupku registracije u Odseku za sredstva za zaštitu i ishranu bilja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište Branko Lakić, v.d. direktora Uprave za poljoprivredno zemljište i Marko Vranjković; Ministarstvo za evropske integracije Jelena Đedović, načelnik Odeljenja za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj i Stefan Tanasković, savetnik u Odeljenju za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj; Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Jelena Todorović, savetnica u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije i Sanja Atanasković Opačić, rukovoditeljka Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije – zamenik člana; Agencija za zaštitu životne sredine Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Tamara Perunović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu životne sredine, Dejan Lekić, načelniik Odeljenja za indikatore, izveštavanje i informacioni sistem, Nebojša Redžić, načelnik Odeljenja nacionalnog registra izvora zagađivača i Zoran Stojanović, načelnik Odeljenja nacionalne laboratorije; Agencija za bezbednost saobraćaja Branislav Garčević, načelnik Odeljenja za ispitivanje vozila, član i Milan Milojević, viši stručni saradnik u Odeljenju za ispitivanje vozila, zamenik člana; Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Sanja Marković, savetnik za zaštitu životne sredine, Odeljenje aerodroma; Zavod za zaštitu prirode Srbije Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode, član i Miloje Krvavac, stručni savetnik; Elektroprivreda Srbije Milena Đakonović, šef Službe za zaštitu životne sredine za TE i TE-TO, Tehnički poslovi proizvodnje energije – član,  Aleksandar Jakovljević, direktor Sektora za strategiju, poslovni razvoj i regulatorne odnose, Poslovi finansija – zamenik člana; Institut za standardizaciju Srbije mr Mirjana Mirković Đorđević, rukovodilac Odeljenja za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde, Sektor za opšte oblasti standardizacije; Privredna komora Srbije Dušan Stokić, rukovodilac Službe za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost i Siniša Mitrović, rukovodilac Službe za cirkularnu ekonomiju; Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Vladimir Galić, pokrajinski sekretar i Nemanja Erceg, pomoćnik pokrajinskog sekretara; Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dr Slobodan Puzović, pomoćnik direktora za Sektor zaštite prirode; Republički sekretarijat za zakonodavstvo Slavica Avramović, viši savetnik u Sektoru za privredu; Republički geodetski zavod Darko Vučetić, dipl. geod. inž. načelnik Centra za upravljanje geoprostornim podacima i Srđan Dabić, dipl. geod. inž. na radnom mestu za uvođenje i implementaciju standarda i unapređenje Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, Centar za upravljanje geoprostornim podacima, zamenik člana; Republički zavod za statistiku Dušanka Dostanić, samostalni savetnik, rukovodilac Grupe za statistiku životne sredine i Ana Vignjević, savetnik u Grupi za statistiku životne sredine savetnik u Grupi za statistiku životne sredine; Republički hidrometeorološki zavod prof. dr Jugoslav Nikolić, dipl. met. direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Zoran Krajinović. dipl. met. rukovodilac Grupe za međunarodne programe i projekte i evropske integracije; Stalna konferencija gradova i opština Miodag Gluščević, šef Odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine, Ljubinka Kaluđerović, sekretarka Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije i Jana Pavlović, savetnica u Odeljenju za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine, zamenica člana; Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad – NIS Svetlana Duvnjak, direktor Direkcije za zaštitu životne sredine i Nikola Radovanović, menadžer za zakonodavstvo EU.

Projekat „EKOlist – Put kroz poglavlje 27” finansiran je iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva zaštite životne sredine. Stavovi izneti u podržanom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *