Ekologija

Ministar Trivan na godišnjoj konferenciji na novinare

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan predstavio je danas na konferenciji za novinare jednogodišnje rezultate rada Ministarstva zaštite životne sredine i planove u ovoj oblasti za narednu godinu. U svom izlaganju on je ukazao na značajne rezultate postignute tokom protekle godine u rešavanju brojnih pitanja u zaštiti životne sredine po oblastima.
U okviru upravljanja životnom sredinom, između ostalog, obezbeđen je monitoring kvaliteta vazduha, uspostavljena elektronska platforma za Integralni Registar hemikalija i drugo. Opremljena je i puštena u rad nova Nacionalna laboratorija za analizu vode, vazduha i zemljišta, čime je omogućena primena jedinstvene metodologije koja se primenjuje u evropskim laboratorijama koje se bave monitoringom životne sredine u oblasti kvaliteta voda. Kao rezultat aktivnosti na zaštiti prirode, povećan je procenat teritorije Srbije pod zaštitom na 7,48 posto, a podrškom brojnih naučno-istraživačkih projekata stvoren osnov za dalje unapređenje biodiverziteta Srbije. Na osnovu predloga Ministarstva, Narodna skupština donela je četiri zakona o ratifikaciji međunarodnih ugovora kojima se doprinosi zaštiti vrsta na nacionalnom i međunarodnom planu.
Od najvažnijih infrastruktinih projekata izdvajaju se završeni radovi na izgradnji glavnih kolektora i kanalizacione mreže za opštinu Raška, završeni radovi na izgradnji regionalne deponije u Subotici, proširenje kanalizacione mreže na teritoriji grada Leskovca realizovano kroz ORIO Program, i drugi infrastrukturni projekti ukupne vrednosti 3,5 miliona evra, kao i izvršene pripreme i obezbeđena sredstva za kapitalne projekte u jednom broju lokalnih zajednica za narednu godinu.
Ministar je dodao da je za ispitivanje posledica NATO bombardovanja po zdravlje ljudi i životnu sredinu formirano međuresorno radno telo koje će nastaviti s radom i u narednoj godini.
Jedno od pitanja kojem je Ministarstvo posvetilo naročitu pažnju u protekloj godini bilo je pitanje nelegalnog odlaganja otpada, naročito opasnog otpada, i uklanjanja i zbrinjavanja istorijskog opasnog otpada iz preduzeća u restrukturiranju i stečaju. U okviru zajedničkih akcija sa nadležnim organima i institucijama otkriveno je osam lokacija na području Obrenovca, Novog Sada, Pančeva, Kovina i Kikinde, sa ukupno više od 2.000 tona opasnog otpada. Po prvi put su u Srbiji donete pravosnažne presude koje su ukazale da se danas u Srbiji ozbiljno odgovara za zločin protiv životne sredine, istakao je Trivan. Inspekcijskim nadzor i edukacija svih nadležnih u ovom procesu, bili su značajan faktor obezbeđenja mera i aktivnosti na zaštiti životne sredine i prirode.
Intenziviranjem saradnje sa drugim zemljama i najvećim međunarodnim organizacijama u oblasti zaštite životne sredine i prirode, povećan je ugled Srbije u međunarodnim odnosima. Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu – UNEP poverio je organizaciju Regionalne konferencije o životnoj sredini Ministarstvu, i time potvrdio aktivnu ulogu Srbije na međunarodnoj sceni u oblasti zaštite životne sredine, i proširenje regionalne saradnje u ovoj oblasti na Južnu i Jugoistočnu Evropu, čime su stvoreni temelji za naredne inicijative. Posebno značajan deo rada Ministarstva odnosi se na pregovarački proces i Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene. Ministarstvo je danas poslalo drugi nacrt pregovaračke pozicije Evropskoj komisiji, čime je ostvaren još jedan korak u procesu koji nas približava Evropskoj uniji za oblast životne sredine, naglasio je Trivan.
Posebna pažnja rada Ministarstva bila je posvećena jačanju svesti javnosti, i s tim u vezi, jačanju i proširenju saradnje sa nevladinim organizacijama i saradnji sa medijima. Kao poseban uspeh Ministarstva, Trivan je istakao operacionalizaciju Zelenog fonda i napredak ka održivom finansiranju u ovoj oblasti.
Govoreći o planovima za narednu godinu, ministar je ukazao da su prioritetne oblasti upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom, prerada otpadnih voda, zaštita prirode, a nastaviće se i sa akcijama pošumljavanja. Ukazujući da je pitanje kvaliteta vazduha prioritetno, u narednoj godini Ministarstvo će kroz sufinansiranje lokalnih samouprava koje prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine imaju najzagađeniji vazduh sa 500 miliona dinara pomoći u gašenju individualnih kotlarnica i priključenju na gradske toplovode.
„U 2018. godini po prvi put pravo na životnu sredinu obeleženo je kao jedno od osnovnih ljudskih prava, što izražava sve ono što radimo. Mi nemamo namere da probleme guramo pod tepih, već da nastavimo da se bavimo zaštitom i unapređenjem životne sredine, u interesu svih građana Srbije“ naglasio je ministar i dodao: „U narednoj godini čekaju nas veliki poslovi i period velikog investiranja. Analizom ekonomista koji su protekle godine ukazali da je oblast životne sredine faktor društvenog napretka, potvrđeno je da se u ovoj oblasti krije ogroman potencijal za investicije, mogućnost povećanja BDP-a i otvaranje novih radnih mesta, ali i mogućnost podizanja nivoa kvaliteta života građana, što sve ukazuje da se budućnost Srbije zasniva na boljoj, zdravijoj životnoj sredini“, zaključio je Trivan.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *