Ekologija

Međunarodno priznanje Specijalnom rezervatu prirode ZASAVICA

U skladu sa rezolucijom Saveta Evrope CM/Rec 2017 – 2018 i odlukom Međunarodnog žirija, Izvršna direktorka za Evropsku Konvenciju o predelu ( Maguelonne DEJEANT-PONS ), izvestila je Ministarstvo za zaštitu životne sredine, preko diplomatske Misije RS u Strazburu, da je projekat Pokreta Gorana Sremske Mitrovice : Zaštita i upravljanje Specijalnog rezervata prirode Zasavica, kao model za održivi ruralni razvoj prepoznat kao jedan od projekata koji su dobili priznanje Saveta Ministara 2016 – 2018.

Projekat podržava osnovne principe Saveta Evrope – da je moguće promovisati teritorijalnu dimenziju ljudskih prava i demokratiju, kroz zaštitu i očuvanje predela. Takođe predstavlja primer da se dugoročno planiranje sprovodi sa ciljem kvalitetne promocije ramsarskog područja, koje povezuje i elemente kulture. Ono što je Savet ministara prepoznao kao posebnu vrednost projekta, je evidentna svest lokalnog stanovništva o značaju i perspektivi kvaliteta predela u kome žive i sopstvena spremnost da kroz različite aktivnosti: poljoprivredne, turističke, kulturološke i adekvatno upravljanje, budu primer dobre, primenjive i održive prakse.

Međunarodni žiri koji je ocenjivao projektne aplikacije dostavljene od strane zemalja potpisnica Evropske Konvencije o predelu, odlučio je da glavna nagrada bude dodeljena Latviji za projekat : ”Restauracija Daugavpils tvrđave u cilju zaštite kulturnog i istorijskog objekta”. Specijalna priznanja dodeljena su: Belgiji, Siciliji / Italiji, Norveškoj i Slovačkoj, dok su Posebna priznanja za istaknute vrednosti projekata dodeljene: Andori, Republici Češkoj, Francuskoj, Grčkoj, Finskoj, Srbiji i Španiji, smatrajući da ovi projekti moraju postati dostupni široj javnosti, jer njihovi primeri mogu poslužiti kao odlična praksa drugim zemljama.

Forum za dodelu Nacionalnih nagrada Saveta Evrope 2017 – 2018, biće organizovan u prvoj polovini juna 2018. godine, kada će predstavnici Srbije koji su dali doprinos uzeti učešće na zvaničnoj ceremoniji dodele nagrada.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.