Ekologija

Komisija EU pozitivno ocenila prvi nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 27

Ekskluzivno za Ekolist: Ivan Karić državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine o komentarima EU komisije na 1. Nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27
Ministarstvo zaštite životne sredine dobilo je komentare Komisije EU na 1. Nacrt pregovaračke pozicije za PG 27, koji smo u Brisel poslali na neformalne konsultacije. To je uobičajena procedura za sve zemlje koje su želele da pristupe Evropskoj uniji. Kroz nekoliko krugova „neformalnih konsultacija” zemlje kandidati imaju priliku da reše dileme, izazove ili problem ekoji se mogu pojaviti tokom pisanja Pregovaračke pozicije. Naš Nacrt PP za PG27 smo predali početkom juna ove godine.
Na početku, posmatrajući samu metodologiju i strukturu dokumenta, Pregovaračka pozicija 27 je ocenjena pozitivno. Kako se kaže u komentarima, lako im je bilo da dođu do informacija. Data su nam dodatna razjašnjenja, pre svega za propise koji su u EU usvojeni krajem 2017. godine. Evropska komisija preporučuje da svi zahtevi Republike Srbije za prelaznim merama treba da budu ograničeni vremenski i po obimu, uz plan sa jasno definisanim fazama za primenu pravnih tekovina EU. Što se tiče datuma do kojih se traže prelazni periodi, trebalo bi se odlučiti ili za konkretne datume ili se vezati u odnosu na datum pristupanja. Svi planovi za implementaciju moraju da uključuju finansijske podatke, troškove, kao i izvore finansiranja kako bi se prikazalo na koji način će Srbija ostvariti usaglašenost u datim oblastima.
Posebno treba obratiti pažnju na oblasti finansiranja životne sredine i jačanja administrativnih kapaciteta. Srbija je dužna da u oblasti zaštite životne sredine posebno uvažava načelo „zagađivač plaća”, da ima jasne finsnsijske programe unapređenja i zaštite životne sredine, nastavi sa uspostavljanjem finansijske institucije zelenog fonda i uloži dodatne napore u jačanje kapaciteta kako bi posao evropskih integracija za PG27 što bolje privela kraju i nastavila sa njihovom uspešnom implementacijom i praćenjem.
Ozbiljno smo analizirali komentare i napravili detaljan plan svih aktivnosti i međukoraka kako bismo do kraja godine dostavili drugu revidiranu verziju na neformalne konsultacije. Naglasak u narednom periodu je na finalizaciju apcdidsipova posebno dsipa za industrijsku direktivu. Kao i do sada u ceopregovarački process bićeuključenisviakteri u društvuod OCD, asocijacija, udruženja, strukovnihkomora, instituta, fakulteta, zavoda, SKGO, Konventa, KOMDEL-a, medijainezeavisnih eksperata.
Foto: Medija centar Beograd

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *