Ekologija

Deponija Jovanovac

Deponija Jovanovac kojom upravlja JKP “Čistoća“ određena je za privremenu lokaciju na kojoj će se odlagati neopasan otpad – pepeo i šljaka iz “Energetike“.
Odluku su doneli članovi Gradskog veća na sednici održanoj 7. novembra kako bi se obezbedilo kontinuirano obavljanje komunalne delatnosti i nesmetano snabdevanje grada toplotnom energijom. Lokacija je privremena, do promene tehnologije proizvodnje toplotne energije.
Inicijativu za donošenje takve odluke početkom novembra uputilo je privredno društvo “Energetika“ koje zbog teške ekonomske situacije, otežanom velikim dugovanjima,  nije u situaciji da obezbedi deponovanje neopasnog otpada na drugi odgovarajući način. U inicijativi “Energetika“ je navela da je u toku postupak javne nabavke za promenu tehnologije supstitucije kotlova na ugalj – kotlovima na prirodni gas, kao i da je izradila klasifikaciju elektrofilterskog pepela i šljake kod ovlašćene institicije, o čemu poseduje izveštaje.
Gradsko veće Kragujevca je donelo i odluku o odobravanju sredstava za ublažavanje i saniranje štete u iznosu od 454 789 dinara. Od 92 zahteva, čak 90 se odnosi na štetu na stambenim objektima nastalu zbog olujnog vetra u nevremenu koje je početkom septembra zahvatilo teritoriju Kragujevca, dok su preostala dva nadoknada štete na stočnom fondu zbog ujeda pasa lutlica.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *