Bačka Topola

Čista energija i energetska efikasnost za građane Bačke Topole

O ciljevima Projekta koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije sa lokalnim samoupravama, razgovarali smo s Zitom Mijatov Davidhazi, zamenicom sekretara Skupštine

Zita Mijatov Davidhazi, zamenica sekretara Skupštine Opštine Bačka Topola.

Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane” predviđa dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju mera energetske sanacije domaćinstvima na teritoriji jedinica lokalnih samouprava sa kojima je Ministarstvo zaključilo ugovor o sufinansiranju Programa energetske sanacije. Bespovratna sredstva koja će biti dodeljena građanima obezbeđena su u saradnji sa Svetskom Bankom i sa jedinicama lokalne samouprave i biće dodeljivana putem javnih pozviva koje će raspisati jedinice lokalne samouprave. Privredni subjekati i građani će moći da se prijavljuju tokom cele godine, odnosno, sve do utroška obezbeđenih sredstava. O realizaciji projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji” u Opštini Bačka Topola razgovarali smo s Zitom Mijatov Davidhazi, zamenicom sekretara Skupštine Opštine Bačka Topola.

Možete li da nam kažete nešto više o projektu „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji” u Opštini Bačka Topola? Kako je zamišljen? Koji su ciljevi?

– Ciljevi Projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji” (SURCE), koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije sa lokalnim samoupravama, jesu povećanje svesti o važnosti i pristupačnost energetske efikasnosti, održivog grejanja i krovnih solarnih panela za domaćinstva u jedinicama lokalne samouprave. Takođe, projekat ima za cilj unapređivanje kvaliteta vazduha i smanjenje energetskog siromaštva, ali i smanjenje emisija ugljen-dioksida.
Mere energetske sanacije predviđene ovim projektom sprovode se u saradnji sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici usluga i radova su domaćinstva na teritoriji Opštine Bačka Topola. U tu svrhu, ukupno planirana bespovratna sredstva za građane, koje Opština zajedno sa sredstvima Ministarstva dodeljuje putem javnog poziva iznose 20 miliona dinara, od čega je deset miliona dinara obezbedila Opština Bačka Topola, a deset miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Šta građani mogu da očekuju? Na koji način domaćinstva mogu da postanu energetski efikasnija?

– Domaćinstva će imati koristi od ovog projekta na više načina. Kao prvo, sprovedena termička izolacija i zamene ložišta će generisati uštedu energije što će se odraziti na smanjene račune za potrošenu energiju.
Takođe, poboljšane termičke karakteristike zgrada će poboljšati toplotni komfor za domaćinstva koja su imala nedovoljno grejanje pre nego što su poboljšanja sprovedena. Efikasnije i čistije tehnologije grejanja će poboljšati kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, i doprineće smanjivanju zagađenja spoljne sredine. Najzad, sprovedene investicije će povećati vrednost nepokretne imovine građana.
Domaćinstva, odlučivanjem od sledećih ponuđenih mera energetske efikasnosti, mogu postati energetska efikasnija, i to:
1) zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,
2) postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,
3) postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice,
4) zamenu postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas,
5) zamenu postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu,
7) zamenu postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,
8) ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,
9) ugradnju solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Oformljen je i Lokalni informacioni centar za energetsku efikasnost opštine Bačka Topola. Kakve informacije građani mogu da dobiju?

– Lokalni informacioni centar za energetsku efikasnost opštine Bačka Topola je obrazovan u svrhu komunikacije sa građanima. To znači, da za sve informacije i obaveštenja u vezi „Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova“ zainteresovana lica mogu se obratiti navedenom lokalnom informacionom centru.

Ima li interesovanja građana? Šta ih posebno zanima? Kakva su najčešća pitanja?

– Velika je zainteresovanost naših građana za ovaj projekat. Najviše pitanja dobijemo u vezi sa zamenom postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć), efikasnijim kotlom na gas, kao i u vezi vlasništva nad objektom na kome će se realizovati mere energetske efikasnosti.

Lokalni informacioni centar za energetsku efikasnost

Građani i sve zainteresovane strane u vezi postupaka, procedura i predmeta tokom realizacije mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bačka Topola, u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji,“ mogu da se obrate opštini Bačka Topola na neki od sledećih kontakata:
e-mail: energetskiefikasnost@btopola.org.rs
Telefon: 064 86 24 482
Web: www.btopola.org.rs

Пројекат „Зелени пут Општине Бачка Топoла” финансира се из буџета Општине Бачка Топола.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *