Ekologija

Ciljevi održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja – Formirana Fokus grupa za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije Ciljeva održivog razvoja Narodne skupštine Republike Srbije, 27. septembra 2017

Prvi sastanak Fokus grupe za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije Ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji, održan je u Domu Narodne skupštine sa ciljem definisanja dosadašnjih rezultata i postizanja Ciljeva održivog i predstojećih aktivnosti u tom smislu.

Sastanku je prisustvovala i šefica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine i ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović.

Koordinator Grupe i član Stalne delegacije Narodne skupštine u Interparlamentarnoj uniji dr Milorad Mijatović na početku je istakao da je razlog za formiranje Fokus grupe upravo kontrolna uloga parlamenta u procesu implementacije ciljeva održivog razvoja koji su propisani Agendom UN 2030, koju je Republika Srbija potpisala u celosti na Samitu šefova država i vlada u UN 25. septembra 2015. godine . Takođe, naglasio je da se 17. i 18. maja 2018. godine u Beogradu planira održavanje Regionalne konferencije Interparlamentarne unije za Centralnu i Istočnu Evropu i Istočnu i Centralnu Aziju, gde će se razmeniti iskustva zemalja u implementaciji Ciljeva održivog razvoja.

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je da Agenda 2030, koja sadrži 17 ciljeva i 169 potciljeva održivog razvoja, pre svega je fokusirana na aktivnosti smanjenja siromaštva, podizanje životnog standarda građana, unapređenje zdravstvenog i obrazovnog sistema, ali i zaštitu životne sredine, rodnu ravnopravnost, smanjenje nejednakosti i sl. Isto tako je naglasila da su u implementaciji postignuti određeni rezultati i da postoji obaveza njihovog usklađivanja sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja sa Evropskom Unijom. Takođe, ukazala je na potrebu upoznavanja šire javnosti sa Ciljevima održivog razvoja zbog boljeg života i bolje budućnosti građana Srbije.

Prvim sastankom Fokus grupe predsedavao je koordinator grupe dr Milorad Mijatović, a prisustvovali su članovi Gordana Čomić, Stefana Miladinović, Dubravka Filipovski i Nada Lazić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *