Ekologija

Cilj nam je da se brod – laboratorija “Argus” koristi u edukativne i naučno – istraživačke svrhe

Brod – laboratorija “Argus”, poklon Vlade nemačke pokrajine Hesen Republici Srbiji, čija je osnovna namena praćenje stanja kvaliteta vode reke Dunav i njenih pritoka, isplovio je danas u prisustvu ministarke zaštite životne sredine Irene Vujović. Tokom obilaska „Argusa“ ministarka je rekla da se brod može angažovati u okviru projekata domaćih i evropskih institucija koje se bave naučno – istraživačkim radom.
– Cilj nam je da se brod koristi i u edukativne svrhe, u saradnji sa akademskom zajednicom, kako bi se studentima omogućila praksa i terenski rad. Pored toga, naša vizija vezana za upotrebu broda – laboratorije “Argus” u redovnim aktivnostima Ministarstva odnosi se na angažovanje broda u redovnom godišnjem monitoringu voda koji sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine prikupljanjem uzoraka, ali i sprovođenjem osnovnih analiza na brodu – navela je Vujović.
Ministarka je ukazala na važnost kontrole reka, jer su, kako je rekla, čiste reke i rečni ekosistemi od presudne važosti za očuvanje biodiverziteta, a briga o vodama jedan je od prioriteta Ministarstva zaštite životne sredine.
– Jedna od mogućih upotreba broda takođe je i kontrola zagađivača, odnosno ispuštanja otpadnih voda. Brod – laboratorija „Argus“ bi mogao biti ukotvljen na određenim lokacijama, nizvodno od zagađivača, kako bi se kontinuirano kontrolisao kvalitet vode vodotoka na kom se nalazi, a na osnovu izmerenih parametara moglo bi se utvrditi da li postoji nekontrolisano ispuštanje – rekla je Vujović.
Brod “Argus” je proizveden 1972. godine i projektovan je za potrebe sistemskih analiza kvaliteta vode, kao i utvrđivanja prisustva opterećenja zagađujućim materijama, u skladu sa standardima Okvirne direktive o vodama. Prednja paluba broda opremljena je hidrauličnim teleskopskim kranom za uzorkovanje sedimenta sa dna vodnog tela, a na krmenoj palubi se nalazi centrifuga za uzorkovanje sedimenta iz vode. U laboratoriji u potpalublju se nalaze integrisane pumpe za uzimanje uzoraka vode, a laboratorija broda omogućava obavljanje osnovnih hemijskih, fizičko-hemijskih i bioloških analiza, kao i pripremu uzoraka za dalje analize u stacionarnim laboratorijama.
Republika Srbija je Ugovorom o poklonu preuzela obavezu upotrebe broda u vodama zemalja podunavskog regiona, naročito u okviru bilateralnih i multilateralnih planova i programa Internacionalne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR), kao i međunarodnih programa za reku Savu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *