Novi Sad - zeleno održivi grad

Korak ka stvaranju zelenijeg i održivijeg grada

Prostornim planom područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama”, obuhvaćen je deo Katastarske opštine Begeč, površine oko 1.064,24 ha, a njegov nacrt kao i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu nalazio se na javnom uvidu do 5. jula.
Područje posebne namene predstavlja Park prirode „Begečka jama” sa kompleksom ritskih staništa, uključujući ostrva i peščane sprudove levog priobalja Begečke jame i odbrambeni nasip. Pod zaštitom je države, kao značajno prirodno dobro druge kategorije, dok je po klasifikaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode (International Union for Conservation of Nature – IUCN) u 5. kategoriji, kao zaštićen kopneni/morski predeo. Budući da je Begeč sastavni deo Grada Novog Sada, biće ovo značajan korak ka stvaranju „zelenijeg” grada, ali i turizma zasnovanog na održivosti.
„Vizija uređenja planskog područja je da se obezbede uslovi za očuvanje, unapređenje, zaštitu i održivo korišćenje prirode, prirodnih vrednosti i njihovo uključivanje u politike prostornog razvoja”, ističe se u Nacrtu Prostornog plana koji je izradio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.
Na području posebne namene nalaze se: potcelina sa oznakom 1 (jezero „Begečka jama” i kanal sa kompleksom ritskih staništa); potcelina sa oznakom 2 (turističko – rekreativno područje); potcelina sa oznakom 3 (odbrambeni nasip).
Među prirodnim resursima poseban značaj imaće održivo i strogo konrolisano korišćenje vodnih resursa, kao i zaštita voda od neracionalne privatizacije, zagađenja i neadekvatnog korišćenja. Vodeni tokovi Dunava, Save i Tise imaće multifunkcionalnu ulogu, u prvom redu za sve velike potrošače vode, saobraćaj i rekreaciju, uz povećanu pažnju kod ispuštanja otpadnih voda.
Opšta koncepcija prostornog razvoja treba da pored zaštite, obezbedi i unapredi pre svega zaštićeno područje, Park prirode Begečka jama i njegove prirodne vrednosti, prirodne ekosisteme i živopisne pejzaže, biološke i predeone raznovrsnosti, ali i celokupno plansko područje, pojašnjeno je.
Dodaje se da koncepcijom prostornog razvoja treba da se omogući i zadovoljenje naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih delatnosti usklađenih sa tradicionalnim načinom života i načelima održivog razvoja.
Pre svega – održivost
U ovom planskom dokumentu, za zaštitu je predviđeno 45 prirodnih dobara, a Park prirode „Begečka jama” je naveden kao prirodno dobro za koje je predviđena revizija postojeće zaštite.
Značajan deo prostora obuhvaćenog prostornim planom je namenjen poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište se planira na ukupno 324,42 ha, što predstavlja 30,47 % prostora obuhvaćenog Prostornim planom.
Atar naselja Begeč čini izuzetno kvalitetno zemljište, koje je jedan od najznačajnijih prirodnih resursa i potencijal koji nije u potpunosti iskorišćen, ističe se u nacrtu. Uz primenu različitih mera treba sačuvati kvalitet zemljišta, njegova fizička, hemijska i biološka svojstva.
Vodno zemljište predstavljaju jezero Begečka jama i kanal Begej, deo reke Dunav, deo kanalske mreže (melioracioni kanali), odbrambeni nasip, prostor u funkciji održavanja kanalske mreže, prostor u funkciji održavanja nasipa i crpna stanica, ustava na kanalu Begej kao i naperi. Površina namenjena vodnom zemljištu iznosi 417,93 ha, što predstavlja 39,28% površine obuhvaćene prostornim planom.
Vodno zemljište namenjeno je za održavanje i unapređenje vodnog režima, a posebno za:
● Izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata;
● Održavanje korita vodotoka i vodnih objekata;
● Sprovođenje mera koje se odnose na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda;
● Sport, rekreaciju i turizam;
● Izgradnju i održavanje linijskih infrastrukturnih objekata;
● Postavljanje privezišta za čamce, kao i plutaćujeg objekta u smislu zakona kojim se uređuju plovidba i luke.
Prostori za rekreaciju i sport se planiraju prvenstveno u okviru turističko-rekreativnih područja. U okviru ovih zona se planiraju otvoreni, uređeni i opremljeni sportski tereni za raznovrsne sportske aktivnosti (pešačenje, trčanje, biciklizam, jahanje…). Uređenje plaža bi doprinelo razvoju aktivnosti i sportova na vodi u skladu sa karakterom i uslovima zaštite. Svi ovi sadržaji bi doprineli i turističkoj valorizaciji prostora, navodi se u ovom dokumentu.
Zbog potrebe za održavanjem vaspitno–obrzovnih aktivnosti i naučnih istraživanja, te potrebe da se prirodna dobra adekvatno prezentuju, planira se vizitorski centar sa objektima za prihvatanje posetilaca (predavanja i prezentacije) i organizovanog boravka đaka, studenata, naučnih radnika.
Sportsko-ekološki kamp, lociran u neposrednoj blizini Parka prirode Begečka jama (u zoni uticaja), omogućiće realizaciju multidisciplinarnih programa u oblasti ekologije, edukacije, sporta, šumarskog, turističkog, ribolovnog i drugog rekreativnog korišćenja.

Projekat „Novi Sad – zeleno održiv grad” finansijski je podržan od strane Grada Novog Sada. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove Gradske uprave za kulturu i informisanje koji je dodelio sredstva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *